Đường thẳng số: Số nguyên

Đường thẳng số: Số nguyên Ảnh chụp màn hình Tải về Chèn các Mô phỏng
 • Đường thẳng số
 • Số nguyên
 • Trị giá tuyệt đối

Chủ đề

 • Đường thẳng số
 • Số nguyên
 • Trị giá tuyệt đối

Mô tả

Cao độ, số dư tài khoản và nhiệt độ có điểm nào chung? Chúng có thể được biểu diễn trên một đường thẳng số. So sánh các số nguyên trên một đường thẳng số và trong một bất đẳng thức. Khám phá ý nghĩa của giá trị tuyệt đối.

Mục tiêu học tập

 • Sử dụng số dương và số âm để biểu diễn các đại lượng trong các đa ngữ cảnh.
 • Giải thích ý nghĩa của giá trị dương, giá trị âm và zero trong các đa ngữ cảnh.
 • Mô tả vị trí của một điểm trên đường thẳng số đối với các số khác.
 • Mô tả vị trí của một điểm trên đường thẳng số đối với vị trí đối của nó.
 • Định nghĩa trị giá tuyệt đối của một số là khoảng cách của nó tới zero.
 • Diễn giải các mệnh đề của bất đẳng thức là các mệnh đề về vị trí tương đối giữa hai số nguyên trên sơ đồ của một đường thẳng số.

Đối chiếu tiêu chuẩn

Kỹ năng cơ bản - Toán

6.NS.C.5
Understand that positive and negative numbers are used together to describe quantities having opposite directions or values (e.g., temperature above/below zero, elevation above/below sea level, credits/debits, positive/negative electric charge); use positive and negative numbers to represent quantities in real-world contexts, explaining the meaning of 0 in each situation.
6.NS.C.6a
Recognize opposite signs of numbers as indicating locations on opposite sides of 0 on the number line; recognize that the opposite of the opposite of a number is the number itself, e.g., -(-3) = 3, and that 0 is its own opposite.
6.NS.C.6c
Find and position integers and other rational numbers on a horizontal or vertical number line diagram; find and position pairs of integers and other rational numbers on a coordinate plane.
6.NS.C.7
Understand ordering and absolute value of rational numbers.
6.NS.C.7a
Interpret statements of inequality as statements about the relative position of two numbers on a number line diagram. For example, interpret -3 > -7 as a statement that -3 is located to the right of -7 on a number line oriented from left to right.
6.NS.C.7b
Write, interpret, and explain statements of order for rational numbers in real-world contexts. For example, write -3 oC > -7 oC to express the fact that -3 oC is warmer than -7 oC.
6.NS.C.7c
Understand the absolute value of a rational number as its distance from 0 on the number line; interpret absolute value as magnitude for a positive or negative quantity in a real-world situation. For example, for an account balance of -30 dollars, write |-30| = 30 to describe the size of the debt in dollars.
6.NS.C.7d
Distinguish comparisons of absolute value from statements about order. For example, recognize that an account balance less than -30 dollars represents a debt greater than 30 dollars.
7.NS.A.1a
Describe situations in which opposite quantities combine to make 0. For example, a hydrogen atom has 0 charge because its two constituents are oppositely charged.
7.NS.A.1b
Understand p + q as the number located a distance |q| from p, in the positive or negative direction depending on whether q is positive or negative. Show that a number and its opposite have a sum of 0 (are additive inverses). Interpret sums of rational numbers by describing real-world contexts.
Phiên bản 1.0.1

Thủ thuật cho Giáo viên

Tải về Các thủ thuật của giáo viên (file PDF) Tổng quan về cách hoạt động của sim, cách giản lược mô hình sim và nhận thức về cách suy nghĩ của học sinh. ( PDF ).

Công trình của Giáo viên

SECUNDARIA: Alineación PhET con programas de la SEP México (2011 y 2017) Phần đóng góp này do PhET thiết kế. Diana López THCS
THPT
Khác Vật lý
Hoá học
Toán
Sinh học
PRIMARIA: Alineación con programas de la SEP México (2011 y 2017) Phần đóng góp này do PhET thiết kế. Diana López K-5
THCS
Bài tập
Có hướng dẫn
Lab
Thảo luận
Demo
Hoá học
Vật lý
Thiên văn học
Toán
PhET Number Lines Integers Stories Activity Cari Fox THCS Có hướng dẫn Toán

Ngôn ngữ Download hay Run Thủ thuật
Albanian Tất cả shqip Download Run now Drejtëza numerike: Numrat e plotë
Anh Tất cả English Download Run now Number Line: Integers
Arabic Tất cả العربية Download Run now مستقيم الأعداد الصحيحة
Basque Tất cả Euskara Download Run now Zenbaki-lerroa: osoak
Bosnian Tất cả Bosanski Download Run now Brojevna prava: Cijeli brojevi
Bồ Đào Nha Brazil Tất cả português (Brasil) Download Run now Linha Numérica: Inteiros
Chinese - Simplified Tất cả 中文 (中国) Download Run now 数轴:整数
Chinese - Traditional Tất cả 中文 (台灣) Download Run now Number Line: Integers_數線:整數
Croatian Tất cả hrvatski Download Run now Brojevni pravac: cijeli brojevi
Đan Mạch Tất cả Dansk Download Run now Tallinje: Heltal
Đức Tất cả Deutsch Download Run now Zahlenstrahl: Ganze Zahlen
Gujarati Tất cả Gujarati Download Run now સંખ્યા રેખા : પૂર્ણાંકો - Pankajsid34
Hàn Tất cả 한국어 Download Run now 수선: 정수
Hoà Lan Tất cả Nederlands Download Run now Getallijn: gehele getallen
Hungarian Tất cả magyar Download Run now Számegyenes: egészek
Hy Lạp Tất cả Ελληνικά Download Run now Αριθμογραμμή: Ακέραιοι αριθμοί
Latvian Tất cả Latviešu Download Run now Skaitļu ass: Veselie skaitļi
Persian Tất cả فارسی Download Run now محور اعداد: اعداد صحیح
Pháp Tất cả français Download Run now Droite des nombres : les entiers
Polish Tất cả polski Download Run now Oś liczbowa: liczby całkowite
Serbian Tất cả Српски Download Run now Бројевна права: Цели бројеви
Slovak Tất cả Slovenčina Download Run now Číselná os: Celé čísla
Tây Ban Nha Tất cả español Download Run now Recta Numérica: Enteros Tải về Các thủ thuật của giáo viên (file PDF)
Tây Ban Nha (Mexico) Tất cả español (México) Download Run now Recta Numérica: Enteros Tải về Các thủ thuật của giáo viên (file PDF)
Tây Ban Nha (Peru) Tất cả español (Perú) Download Run now Recta Numérica: Enteros
Turkish Tất cả Türkçe Download Run now Sayı Doğrusu: Tam Sayılar
Ukrainian Tất cả українська Download Run now Числова пряма: Цілі числа Tải về Các thủ thuật của giáo viên (file PDF)
Ý Tất cả italiano Download Run now Retta orientata: numeri interi

Sim HTML5 có thể chạy trên iPad và Chromebook cũng như các hệ PC, Mac và Linux.

iPad:
iOS 12+ Safari
iPad compatible sims

Android:
Không được chính thức trợ giúp. Nếu bạn sử dụng sim HTML5 trên Android, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng phiên bản Google Chrome mới nhất.

Chromebook:
Phiên bản mới nhất của Google Chrome
Sim HTML5 và Flash PhET được trợ giúp trên mọi Chromebook.
Chromebook compatible sims

Windows Systems:
Microsoft Edge, phiên bản mới nhất của Firefox, Google Chrome.

Macintosh Systems:
macOS 10.13+, Safari 13+, phiên bản mới nhất của Firefox, Google Chrome.

Linux Systems:
Không được chính thức trợ giúp. Vui lòng liên hệ với phethelp@colorado.edu về vấn đề cần giải quyết.

Nhóm thiết kế Thư viện của bên thứ 3 Tri ân
 • Amanda McGarry (lead design)
 • John Blanco (lead developer)
 • Chris Klusendorf (developer)
 • Saurabh Totey (developer)
 • Ariel Paul
 • Kathy Perkins
 • David Webb
 • Ian Whitacre
 • almond-0.2.9.js
 • base64-js-1.2.0.js
 • FileSaver-b8054a2.js
 • font-awesome-4.5.0
 • game-up-camera-1.0.0.js
 • he-1.1.1.js
 • himalaya-0.2.7.js
 • jama-1.0.2
 • jquery-2.1.0.js
 • lodash-4.17.4.js
 • mdn-array-from-polyfill.js
 • pegjs-0.7.0.js
 • seedrandom-2.4.2.js
 • text-2.0.12.js
 • TextEncoderLite-3c9f6f0.js
 • Next-Lab Project