Tính chất của chất khí

Tính chất của chất khí Ảnh chụp màn hình Tải về Chèn các Mô phỏng
 • Định luật về khí lý tưởng
 • Thuyết động học phân tử
 • Khuếch tán
Java Logo Sim gốc và các bản dịch

Chủ đề

 • Định luật về khí lý tưởng
 • Thuyết động học phân tử
 • Khuếch tán
 • Công pV
 • Phân bố Maxwell-Boltzmann

Mô tả

Bơm các phân tử khí vào hộp và quan sát hiện tượng xảy ra khi bạn thay đổi thể tích, thêm bớt nhiệt lượng, ... Đo nhiệt độ và áp suất để tìm ra mối liên hệ giữa các tính chất của chất khí. Khảo sát biểu đồ động năng và tốc độ đối với các hạt nặng và các hạt nhẹ. Tìm hiểu hiện tượng khuếch tán và xác định ảnh hưởng của mật độ, nhiệt độ, khối lượng và bán kính tới tốc độ khuếch tán.

Mục tiêu học tập

 • Xác định ảnh hưởng của việc thay đổi P, V, N và T đến tính chất của chất khí.
 • Mô tả mối liên hệ giữa số va chạm tường-hạt với áp suất.
 • Tiên đoán ảnh hưởng của sự thay đổi nhiệt độ lên tốc độ phân tử.
 • Tiên đoán tốc độ phân tử ở trạng thái cân bằng nhiệt dựa trên khối lượng tương đối của phân tử.
 • Xác định giai đoạn trong đó khí thực hiện/nhận công do áp suất/thể tích khí thay đổi.
 • Giải thích cách hai chất khí hoà trộn với nhau.
 • Thiết kế một thí nghiệm để tìm ra các yếu tố ảnh hưởng tới tốc độ khuếch tán.
Phiên bản 1.0.1

Thủ thuật cho Giáo viên

Tải về Các thủ thuật của giáo viên (file PDF) Tổng quan về cách hoạt động của sim, cách giản lược mô hình sim và nhận thức về cách suy nghĩ của học sinh. ( PDF ).

Công trình của Giáo viên

Gas Properties Modular Homework Activity Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET. Phần đóng góp này do PhET thiết kế. Julia Chamberlain, Ingrid Ulbrich UG-Intro Bài tập Hoá học
Gas Properties Gas Laws Quantitative Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET. Phần đóng góp này do PhET thiết kế. Trish Loeblein UG-Intro
THPT
Bài tập
Lab
Hoá học
Vật lý
Gases Understanding physical properties of gases (Inquiry Based) Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET. Phần đóng góp này do PhET thiết kế. Trish Loeblein UG-Intro
THPT
Bài tập
Lab
Vật lý
Hoá học
Kinetic Molecular Theory- Introduction (inquiry-based) Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET. Phần đóng góp này do PhET thiết kế. Trish Loeblein UG-Intro
THPT
Lab Vật lý
Hoá học
PhET Sims Aligned to the Chemistry Curriculum Phần đóng góp này do PhET thiết kế. Julia Chamberlain THPT
UG-Intro
Khác Hoá học
Alignment of PhET sims with NGSS Phần đóng góp này do PhET thiết kế. Trish Loeblein THPT Khác Sinh học
Hoá học
Khoa học về trái đất
Vật lý
How do PhET simulations fit in my middle school program? Phần đóng góp này do PhET thiết kế. Sarah Borenstein THCS Khác Khoa học về trái đất
Vật lý
Hoá học
Sinh học
Tricky Dimensions – a Spin-off of a Sim Sándor Nagy UG-Adv
ĐH
Khác Vật lý
Hoá học
Effusion Roland Van Kerschaver THCS
THPT
Lab
Bài tập
Vật lý
Hoá học
The gas laws Roland Van Kerschaver THCS
THPT
Lab
Bài tập
Hoá học
Vật lý
Introduction to the gas laws Roland Van Kerschaver THCS
THPT
Lab
Bài tập
Vật lý
Hoá học
Mapping of PhET and IBDP Physics Jaya Ramchandani THPT Khác Vật lý
MS and HS TEK to Sim Alignment Elyse Zimmer THCS
THPT
Khác Hoá học
Sinh học
Vật lý

Sim HTML5 có thể chạy trên iPad và Chromebook cũng như các hệ PC, Mac và Linux.

iPad:
iOS 11+ Safari
iPad compatible sims

Android:
Không được chính thức trợ giúp. Nếu bạn sử dụng sim HTML5 trên Android, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng phiên bản Google Chrome mới nhất.

Chromebook:
Phiên bản mới nhất của Google Chrome
Sim HTML5 và Flash PhET được trợ giúp trên mọi Chromebook.
Chromebook compatible sims

Windows Systems:
Microsoft Edge và Internet Explorer 11, phiên bản mới nhất của Firefox, Google Chrome.

Macintosh Systems:
macOS 10.9.5+, Safari 9+, phiên bản mới nhất của Firefox, Google Chrome.

Linux Systems:
Không được chính thức trợ giúp. Vui lòng liên hệ với phethelp@colorado.edu về vấn đề cần giải quyết.

Nhóm thiết kế Thư viện của bên thứ 3 Tri ân
 • Chris Malley (developer)
 • Amy Rouinfar (lead designer)
 • Jack Barbera
 • John Blanco
 • Michael Dubson
 • Amy Hanson
 • Linda Koch
 • Ron LeMaster
 • Trish Loeblein
 • Emily B. Moore
 • Ariel Paul
 • Kathy Perkins
 • Carl Wieman
 • almond-0.2.9.js
 • base64-js-1.2.0.js
 • FileSaver-b8054a2.js
 • font-awesome-4.5.0
 • game-up-camera-1.0.0.js
 • he-1.1.1.js
 • himalaya-0.2.7.js
 • jama-1.0.2
 • jquery-2.1.0.js
 • lodash-4.17.4.js
 • pegjs-0.7.0.js
 • seedrandom-2.4.2.js
 • text-2.0.12.js
 • TextEncoderLite-3c9f6f0.js