Властивості газів - Закони ідеального газу | Молекулярно-кінетична теорія | Дифузія - PhET Interactive Simulations

Властивості газів

Властивості газів simulation

Topics

 • Закони ідеального газу
 • Молекулярно-кінетична теорія
 • Дифузія
 • Робота газу
 • Розподіл Максвела-Больцмана

Sample Learning Goals

 • Визначте, як зміна змінних Р, V, N і Т впливає на інші властивості газу.
 • Опишіть взаємозв'язок між зіткненням частинок і стінкою та тиском.
 • Прогнозуйте, як зміна температури впливає на швидкість молекул.
 • Прогнозуйте швидкість молекул у тепловій рівновазі на основі відносної маси молекул.
 • Визначте, коли робота з об'ємом виконуються газом або над газом.
 • Поясніть, як змішуються два гази.
 • Розробіть експеримент, щоб знайти фактори, які впливають на швидкість дифузії.

System Requirements

HTML5;

HTML5 simulations can run on iPads, Chromebooks, PC, Mac, and Linux systems.
See full HTML5 system requirements

Version 1.0.6