Phân số: đẳng thức

Phân số: đẳng thức Ảnh chụp màn hình Tải về Chèn các Mô phỏng
 • Phân số tương đương
 • Đường thẳng số
 • Phân số không thực sự

Chủ đề

 • Phân số tương đương
 • Đường thẳng số
 • Phân số không thực sự
 • Phương trình
 • Bất đẳng thức

Mô tả

Tạo ra các phân số tương đương có mẫu số khác nhau. Ghép các hình và số để kiếm sao trong trò chơi. Hãy tự thách thức ở mức độ mà bạn thích. Hãy cố gắng thu thập thật nhiều sao!

Mục tiêu học tập

 • Tạo ra các phân số tương đương bằng cách sử dụng các số khác nhau
 • Ghép các phân số theo các hình mẫu khác nhau
 • So sánh phân số trên một đường thẳng số

Đối chiếu tiêu chuẩn

Kỹ năng cơ bản - Toán

3.NF.A.2
Understand a fraction as a number on the number line; represent fractions on a number line diagram.
3.NF.A.3
Explain equivalence of fractions in special cases, and compare fractions by reasoning about their size.
3.NF.A.3a
Understand two fractions as equivalent (equal) if they are the same size, or the same point on a number line.
3.NF.A.3b
Recognize and generate simple equivalent fractions, e.g., 1/2 = 2/4, 4/6 = 2/3. Explain why the fractions are equivalent, e.g., by using a visual fraction model.
3.NF.A.3c
Express whole numbers as fractions, and recognize fractions that are equivalent to whole numbers. Examples: Express 3 in the form 3 = 3/1; recognize that 6/1 = 6; locate 4/4 and 1 at the same point of a number line diagram.
3.NF.A.3d
Compare two fractions with the same numerator or the same denominator by reasoning about their size. Recognize that comparisons are valid only when the two fractions refer to the same whole. Record the results of comparisons with the symbols >, =, or <, and justify the conclusions, e.g., by using a visual fraction model.
4.NF.A.1
Explain why a fraction a/b is equivalent to a fraction (n × a)/(n × b) by using visual fraction models, with attention to how the number and size of the parts differ even though the two fractions themselves are the same size. Use this principle to recognize and generate equivalent fractions.
Phiên bản 1.1.1

Thủ thuật cho Giáo viên

Tải về Các thủ thuật của giáo viên (file PDF) Tổng quan về cách hoạt động của sim, cách giản lược mô hình sim và nhận thức về cách suy nghĩ của học sinh. ( PDF ).

Công trình của Giáo viên

Games Remote Lesson ideas Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET. Phần đóng góp này do PhET thiết kế. Trish Loeblein THCS
THPT
K-5
UG-Intro
Từ xa
Bài tập
Toán
Vật lý
Hoá học
Fractions Tops and Bottoms Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET. Janelle Stanton THCS Có hướng dẫn
Thảo luận
Toán
SECUNDARIA: Alineación PhET con programas de la SEP México (2011 y 2017) Phần đóng góp này do PhET thiết kế. Diana López THPT
THCS
Khác Sinh học
Toán
Hoá học
Vật lý
PRIMARIA: Alineación con programas de la SEP México (2011 y 2017) Phần đóng góp này do PhET thiết kế. Diana López THCS
K-5
Demo
Bài tập
Có hướng dẫn
Lab
Thảo luận
Hoá học
Vật lý
Thiên văn học
Toán
Finding Equivalent Fractions H. HENNINGS K-5 Có hướng dẫn
Bài tập
Lab
Toán
Introduction to Equivalent Fractions Timothea Ratchford K-5 Có hướng dẫn Toán
Equivalent Fractions Sherene Irvine K-5 Thảo luận
Bài tập
Lab
Demo
Có hướng dẫn
Toán
Associação e Representação de Frações (Igualdade) Andrea Ramos; Isadora Siqueira; Leidiane Peixoto; Lilian Silva; Maitê Vitorino e Nayara Voigt. THCS Lab Toán
ASSOCIAÇÃO E REPRESENTAÇÃO DE FRAÇÕES IGUAIS Francisco Vilar Vasconcelos, Raphael Alves Feitosa THCS Có hướng dẫn
Demo
Toán

Ngôn ngữ Download or Run Thủ thuật
Albanian Tất cả shqip Download Run now Thyesat: Barazi
Anh Tất cả English Download Run now Fractions: Equality
Basque Tất cả Euskara Download Run now Zatikiak: baliokideak
Bosnian Tất cả Bosanski Download Run now Razlomci: Jednakosti
Brazilian Portuguese Tất cả português (Brasil) Download Run now Frações: Igualdade
Chinese - Simplified Tất cả 中文 (中国) Download Run now 分数:等式
Chinese - Traditional Tất cả 中文 (台灣) Download Run now Fractions: Equality_分數的介紹:等式
Croatian Tất cả hrvatski Download Run now Razlomci: jednakosti
Danish Tất cả Dansk Download Run now Brøker: Lighed
Đức Tất cả Deutsch Download Run now Brüche: Gleichsetzen
Gujarati Tất cả Gujarati Download Run now અપૂર્ણાંક: સમાનતા - Pankajsid34
Hàn Tất cả 한국어 Download Run now 분수: 등식
Hindi Tất cả हिंदी Download Run now भिन्न(भाग) : समानता 
Hoà Lan Tất cả Nederlands Download Run now Breuken: gelijkheid
Hungarian Tất cả magyar Download Run now Törtek: egyenlőség
Hy Lạp Tất cả Ελληνικά Download Run now Ισοδυναμία κλασμάτων
Kazakh Tất cả Kazakh Download Run now Бөлшектер: Теңдік
Latvian Tất cả Latviešu Download Run now Daļskaitļi: Vienādības
Mongolian Tất cả Монгол (Монгол) Download Run now Бутархай: Тэнцэтгэл
Nga Tất cả русский Download Run now Дроби: Равенство
Nhật Tất cả 日本語 Download Run now 分数:等式
Persian Tất cả فارسی Download Run now کسرها: تساوی
Pháp Tất cả français Download Run now Fractions: égalités
Polish Tất cả polski Download Run now Ułamki: równość
Serbian Tất cả Српски Download Run now Разломци: Једнакости
Slovak Tất cả Slovenčina Download Run now Zlomky: Rovnosť
Spanish Tất cả español Download Run now Fracciones: Igualdades Tải về Các thủ thuật của giáo viên (file PDF)
Spanish (Mexico) Tất cả español (México) Download Run now Fracciones: Igualdades  Tải về Các thủ thuật của giáo viên (file PDF)
Spanish (Peru) Tất cả español (Perú) Download Run now Fracciones: Igualdad
Tamil Tất cả Tamil Download Run now சமனான பின்னங்கள்
Thuỵ Điển Tất cả svenska Download Run now Bråk: Likheter
Turkish Tất cả Türkçe Download Run now Kesirler: Denklik
Ukrainian Tất cả українська Download Run now Дроби: Рівність Tải về Các thủ thuật của giáo viên (file PDF)
Ý Tất cả italiano Download Run now Frazioni: Equivalenza

Sim HTML5 có thể chạy trên iPad và Chromebook cũng như các hệ PC, Mac và Linux.

iPad:
iOS 11+ Safari
iPad compatible sims

Android:
Không được chính thức trợ giúp. Nếu bạn sử dụng sim HTML5 trên Android, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng phiên bản Google Chrome mới nhất.

Chromebook:
Phiên bản mới nhất của Google Chrome
Sim HTML5 và Flash PhET được trợ giúp trên mọi Chromebook.
Chromebook compatible sims

Windows Systems:
Microsoft Edge và Internet Explorer 11, phiên bản mới nhất của Firefox, Google Chrome.

Macintosh Systems:
macOS 10.9.5+, Safari 9+, phiên bản mới nhất của Firefox, Google Chrome.

Linux Systems:
Không được chính thức trợ giúp. Vui lòng liên hệ với phethelp@colorado.edu về vấn đề cần giải quyết.

Nhóm thiết kế Thư viện của bên thứ 3 Tri ân
 • Ariel Paul (lead designer)
 • Jonathan Olson (lead developer)
 • Sam Reid (original developer)
 • Martin Veillette (developer)
 • Michael Dubsin
 • Trish Loeblein
 • Amanda McGarry
 • Kathy Perkins
 • Vincent Davis
 • Michael Moorer
 • Dusty Cole
 • almond-0.2.9.js
 • base64-js-1.2.0.js
 • FileSaver-b8054a2.js
 • font-awesome-4.5.0
 • game-up-camera-1.0.0.js
 • he-1.1.1.js
 • himalaya-0.2.7.js
 • jama-1.0.2
 • jquery-2.1.0.js
 • lodash-4.17.4.js
 • pegjs-0.7.0.js
 • seedrandom-2.4.2.js
 • text-2.0.12.js
 • TextEncoderLite-3c9f6f0.js