Ισοδυναμία κλασμάτων - Ισοδύναμα κλάσματα | Αριθμογραμμή | Καταχρηστικό κλάσμα - PhET Interactive Simulations

Ισοδυναμία κλασμάτων

Ισοδυναμία κλασμάτων simulation

Topics

 • Ισοδύναμα κλάσματα
 • Αριθμογραμμή
 • Καταχρηστικό κλάσμα
 • Εξισώσεις
 • Ανισότητες

Sample Learning Goals

 • Make equivalent fractions using different numbers
 • Match fractions in different picture patterns
 • Compare fractions on a number line

Standards Alignment

Common Core - Math

 • 4.NF.A.1

 • 3.NF.A.3d

 • 3.NF.A.3c

 • 3.NF.A.3b

 • 3.NF.A.3a

 • 3.NF.A.3

 • 3.NF.A.2

System Requirements

HTML5;

HTML5 simulations can run on iPads, Chromebooks, PC, Mac, and Linux systems.
See full HTML5 system requirements

Version 1.1.2