Đại số với mô hình diện tích

Đại số với mô hình diện tích Ảnh chụp màn hình Tải về Chèn các Mô phỏng
 • Đa thức
 • Thừa số
 • Sản phẩm

Chủ đề

 • Đa thức
 • Thừa số
 • Sản phẩm

Mô tả

Tạo dựng các hình chữ nhật có kích thước khác nhau và liên hệ phép nhân với diện tích. Khám phá chiến lược mới để nhân các biểu thức đại số. Sử dụng game để kiểm tra kỹ năng nhân và thừa phân của bạn!

Mục tiêu học tập

 • Phát triển và chứng minh phương pháp sử dụng mô hình diện tích để xác định tích của một đơn thức và một nhị thức hay tích của 2 nhị thức.
 • Thừa phân một biểu thức bao gồm biểu thức chứa một biến.
 • Nhận biết rằng diện tích biểu diễn tích của 2 số và có cộng tính.
 • Biểu diễn một bài toán nhân dưới dạng diện tích của một hình chữ nhật, theo tỷ lệ hay sử dụng diện tích chung.
 • Phát triển và chứng minh chiến thuật xác định tích của 2 số nhiều chữ số bằng cách biểu diễn tích dưới dạng diện tích hay tổng diện tích.

Đối chiếu tiêu chuẩn

Kỹ năng cơ bản - Toán

3.MD.C.7
Relate area to the operations of multiplication and addition.
3.MD.C.7c
Use tiling to show in a concrete case that the area of a rectangle with whole-number side lengths a and b + c is the sum of a × b and a × c. Use area models to represent the distributive property in mathematical reasoning.
3.MD.C.7d
Recognize area as additive. Find areas of rectilinear figures by decomposing them into non-overlapping rectangles and adding the areas of the non-overlapping parts, applying this technique to solve real world problems.
4.NBT.B.5
Multiply a whole number of up to four digits by a one-digit whole number, and multiply two two-digit numbers, using strategies based on place value and the properties of operations. Illustrate and explain the calculation by using equations, rectangular arrays, and/or area models.
6.EE.A.3
Apply the properties of operations to generate equivalent expressions. For example, apply the distributive property to the expression 3 (2 + x) to produce the equivalent expression 6 + 3x; apply the distributive property to the expression 24x + 18y to produce the equivalent expression 6 (4x + 3y); apply properties of operations to y + y + y to produce the equivalent expression 3y.
6.EE.A.4
Identify when two expressions are equivalent (i.e., when the two expressions name the same number regardless of which value is substituted into them). For example, the expressions y + y + y and 3y are equivalent because they name the same number regardless of which number y stands for..
6.NS.B.4
Find the greatest common factor of two whole numbers less than or equal to 100 and the least common multiple of two whole numbers less than or equal to 12. Use the distributive property to express a sum of two whole numbers 1-100 with a common factor as a multiple of a sum of two whole numbers with no common factor. For example, express 36 + 8 as 4 (9 + 2)..
7.EE.A.1
Apply properties of operations as strategies to add, subtract, factor, and expand linear expressions with rational coefficients.
7.NS.A.2c
Apply properties of operations as strategies to multiply and divide rational numbers.
8.EE.C.7b
Solve linear equations with rational number coefficients, including equations whose solutions require expanding expressions using the distributive property and collecting like terms.
Phiên bản 1.2.1

Thủ thuật cho Giáo viên

Tải về Các thủ thuật của giáo viên (file PDF) Tổng quan về cách hoạt động của sim, cách giản lược mô hình sim và nhận thức về cách suy nghĩ của học sinh. ( PDF ).

Video Primer

Vui lòng đăng nhập để xem video primer

Công trình của Giáo viên

Games Remote Lesson ideas Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET. Phần đóng góp này do PhET thiết kế. Trish Loeblein K-5
UG-Intro
THPT
THCS
Bài tập
Từ xa
Hoá học
Vật lý
Toán
Expanding and Factoring Algebraic Expressions Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET. Phần đóng góp này do PhET thiết kế. Amanda McGarry THCS Có hướng dẫn Toán
Algebraic Expressions Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET. Phần đóng góp này do PhET thiết kế. Amanda McGarry THCS Có hướng dẫn Toán
Exploring Factoring as Undoing the Distributive Property Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET. Sarah Hampton THPT
THCS
Có hướng dẫn Toán
Middle School Math Sim Alignment Phần đóng góp này do PhET thiết kế. Amanda McGarry THCS Khác Toán
Using the area model with expressions Phần đóng góp này do PhET thiết kế. Jennifer Knudsen, Teresa Lara-Meloy, Amanda McGarry THCS Thảo luận Toán
SECUNDARIA: Alineación PhET con programas de la SEP México (2011 y 2017) Phần đóng góp này do PhET thiết kế. Diana López THCS
THPT
Khác Hoá học
Vật lý
Toán
Sinh học
PREPARATORIA: Alineación de PhET con programas de la DGB México (2017) Phần đóng góp này do PhET thiết kế. Diana López THPT
UG-Intro
Khác Toán
Vật lý
Hoá học
Would You Rather ... Karen Gann THPT Có hướng dẫn Toán
Area Model Algebra - Multiplying Polynomials Carolyn Felknor THCS Có hướng dẫn Toán
ARTICULANDO ÁLGEBRA E GEOMETRIA: O CASO DAS EQUAÇÕES ALGÉBRICAS NO ESTUDO DE ÁREAS Verusca Batista Alves; Ana Carolina Costa Pereira THCS Lab
Bài tập
Toán
Distributive Property Review Tim Kissinger and Larry Peters THCS Thảo luận
Có hướng dẫn
Toán
Modelo de Áreas, Cambio de Expresiones Andrés Gualberto Palomo Cuevas THPT Từ xa
Bài tập
Toán

Ngôn ngữ Download or Run Thủ thuật
Albanian Tất cả shqip Download Run now Modeli Syprinës: Algjebër
Anh Tất cả English Download Run now Area Model Algebra
Arabic Tất cả العربية Download Run now جبر نموذج المساحة
Basque Tất cả Euskara Download Run now Azalera-modeloan algebra
Bosnian Tất cả Bosanski Download Run now Matematički model površina - Algebra
Brazilian Portuguese Tất cả português (Brasil) Download Run now Modelo de Área: Álgebra
Chinese - Simplified Tất cả 中文 (中国) Download Run now 面积模型代数
Chinese - Traditional Tất cả 中文 (台灣) Download Run now Area Model Algebra_面積模型與代數
Danish Tất cả Dansk Download Run now Arealmodel, algebra
Đức Tất cả Deutsch Download Run now Flächenmodell Algebra
Gujarati Tất cả Gujarati Download Run now બીજગણિતનું ક્ષેત્રફળ મોડેલ -નિકુંજ સવાણી
Hàn Tất cả 한국어 Download Run now 면적 모형: 대수
Hindi Tất cả हिंदी Download Run now  बीजगणित -नमूने का क्षेत्रफल 
Hoà Lan Tất cả Nederlands Download Run now Algebra van oppervlakte
Hungarian Tất cả magyar Download Run now Területmodell: algebra
Hy Lạp Tất cả Ελληνικά Download Run now Υπολογισμός εμβαδού
Kazakh Tất cả Kazakh Download Run now Ауданды есептеу
Latvian Tất cả Latviešu Download Run now Laukuma modeļa algebra
Mongolian Tất cả Монгол (Монгол) Download Run now Талбайн загварын Алгебр
Nga Tất cả русский Download Run now Вычисление площади
Nhật Tất cả 日本語 Download Run now 面積と式の展開
Persian Tất cả فارسی Download Run now جبر مدل مساحت
Pháp Tất cả français Download Run now Modélisation par les aires - Algèbre
Phần Lan Tất cả suomi Download Run now Pinta-ala ja algebra
Polish Tất cả polski Download Run now Model pola - wyrażenia algebraiczne
Portuguese Tất cả português Download Run now Modelo de Área: Álgebra
Serbian Tất cả Српски Download Run now Математика преко површина - Алгебра
Sinhalese Tất cả Sinhalese Download Run now වර්ගඵල ආකෘති වීජ ගණිතය
Spanish Tất cả español Download Run now Modelo de Áreas: Álgebra Tải về Các thủ thuật của giáo viên (file PDF)
Spanish (Mexico) Tất cả español (México) Download Run now Modelo de Áreas: Álgebra  Tải về Các thủ thuật của giáo viên (file PDF)
Spanish (Peru) Tất cả español (Perú) Download Run now Modelo de Área con Álgebra
Tamil Tất cả Tamil Download Run now மாதிரி உருவின் எண்(அட்சர) கணிதம்
Thuỵ Điển Tất cả svenska Download Run now Areamodellen och algebra
Turkish Tất cả Türkçe Download Run now Alan Modeli İle Cebir
Ukrainian Tất cả українська Download Run now Площинна модель. Алгебра Tải về Các thủ thuật của giáo viên (file PDF)
Ý Tất cả italiano Download Run now Rappresentazione grafica della moltiplicazione in algebra

Sim HTML5 có thể chạy trên iPad và Chromebook cũng như các hệ PC, Mac và Linux.

iPad:
iOS 11+ Safari
iPad compatible sims

Android:
Không được chính thức trợ giúp. Nếu bạn sử dụng sim HTML5 trên Android, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng phiên bản Google Chrome mới nhất.

Chromebook:
Phiên bản mới nhất của Google Chrome
Sim HTML5 và Flash PhET được trợ giúp trên mọi Chromebook.
Chromebook compatible sims

Windows Systems:
Microsoft Edge và Internet Explorer 11, phiên bản mới nhất của Firefox, Google Chrome.

Macintosh Systems:
macOS 10.9.5+, Safari 9+, phiên bản mới nhất của Firefox, Google Chrome.

Linux Systems:
Không được chính thức trợ giúp. Vui lòng liên hệ với phethelp@colorado.edu về vấn đề cần giải quyết.

Nhóm thiết kế Thư viện của bên thứ 3 Tri ân
 • Amy Hanson (lead designer)
 • Amanda McGarry (co-lead)
 • Jonathan Olson (developer)
 • Karina Hensberry
 • Susan Miller
 • Ariel Paul
 • Kathy Perkins
 • Mariah Hermsmeyer (artwork)
 • Diana López Tavares (artwork)
 • almond-0.2.9.js
 • base64-js-1.2.0.js
 • FileSaver-b8054a2.js
 • font-awesome-4.5.0
 • game-up-camera-1.0.0.js
 • he-1.1.1.js
 • himalaya-0.2.7.js
 • jama-1.0.2
 • jquery-2.1.0.js
 • lodash-4.17.4.js
 • pegjs-0.7.0.js
 • seedrandom-2.4.2.js
 • text-2.0.12.js
 • TextEncoderLite-3c9f6f0.js