Electrostatica


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Electrostatica
Mô tả
Chủ đề Khác, Vật lý
Cấp độ Graduate, Khác, Undergrad - Advanced, Undergrad - Intro
Loại Guided Activity, Học từ xa, Khác, Lab
Thời gian 120 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Tây Ban Nha
Từ khoá Beata Imelda, Chiclayo, carga electrica, electrostática, laboratorio, walter manuel trujillo yaipen
Mô phỏng Bong bóng và tĩnh điện (HTML5), Bong bóng và tĩnh điện


Tác giả walter Manuel Trujillo Yaipen
Email liên lạc thecesar5_x@hotmail.com
Trường / Tổ chức I.E.P Beata Imelda
Ngày đăng ký 24/10/2020
Ngày cập nhật 24/10/2020