การทดลองOnline 1 เรื่อง ลูกตุ้มนาฬิกาอย่างง่าย


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề การทดลองOnline 1 เรื่อง ลูกตุ้มนาฬิกาอย่างง่าย
Mô tả วัตถุประสงค์ 1. เพื่อศึกษาการเคลื่อนที่แบบซิมเปิลฮาร์โมนิค (simple harmonic motion, SHM) ของลูกตุ้ม นาฬิกาชนิดธรรมดา (simple pendulum) 2. เพื่อหาความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลก ณ ตำแหน่งที่ทำการทดลอง 3. เพื่อให้นักเรียนออกแบบการทดลองเพื่ออธิบายตัวแปรต่างๆที่มีผลต่อการเคลื่อนที่แบบลูกตุ้มนาฬิกาอย่างง่าย
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School
Loại Lab
Thời gian 120 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Thái
Từ khoá ลูกตุ้มอย่างง่าย, Pendulum
Mô phỏng Con lắc (HTML5)


Tác giả Sayyai Chaiwan
Trường / Tổ chức Yupparaj Wittayalai school
Ngày đăng ký 19/07/2020
Ngày cập nhật 19/07/2020