Som


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Som
Mô tả Atividade guiada sobre Som e interferência.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ Trung học PT
Loại Các hoạt động có hướng dẫn
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Bồ Đào Nha Brazil
Từ khoá Som, amplitude, frequência, medição e interferência.
Mô phỏng Sóng âm


Tác giả Cremilson Souza
Email liên lạc cremilson33@gmail.com
Trường / Tổ chức Escola
Ngày đăng ký 23/09/2019
Ngày cập nhật 23/09/2019