CONSTRUCCIÓN DE CIRCUITOS EN PARALELO


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề CONSTRUCCIÓN DE CIRCUITOS EN PARALELO
Mô tả Laboratorio virtual de aplicación de circuitos en paralelo con varias resistencias, variando voltajes, resistencias, direcciones de las baterías, etc., ademas se utilizan aparatos de medida tales como voltimetros y amperimetros.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ Trung học CS, Trung học PT
Loại Bài tập về nhà, Chứng minh, Các hoạt động có hướng dẫn, Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Tây Ban Nha (Colombia)
Từ khoá circuitos, circuitos en paralelo
Mô phỏng Bộ dụng cụ thí nghiệm điện (AC và DC), Bộ dụng cụ thí nghiệm điện, Phòng thí nghiệm ảo


Tác giả JORGE ENRIQUE CASALLAS LOPEZ
Email liên lạc joencalo@hotmail.com
Trường / Tổ chức JORGE ENRIQUE CASALLAS LOPEZ
Ngày đăng ký 08/04/2019
Ngày cập nhật 27/04/2019