Quadratic Functions for Projectile Motion Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET.


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Quadratic Functions for Projectile Motion
Mô tả In this two-day lesson, students explore the Projectile Motion PhET simulation and apply their prior knowledge of functions and quadratics to projectiles.
Chủ đề Toán
Cấp độ Trung học CS, Trung học PT
Loại Các hoạt động có hướng dẫn, Phát biểu thảo luận
Thời gian 90 phút
Bao gồm câu trả lời Yes
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá maxima, minima, projectile motion, quadratic equations, quadratic functions, vertex form
Mô phỏng Chuyển động của đạn tử (HTML5)


Tác giả Sarah Hampton and Sally Gillett
Email liên lạc shampton@sullinsacademy.org
Trường / Tổ chức Sullins Academy
Ngày đăng ký 06/06/2018
Ngày cập nhật 06/06/2018