Seeing Colors


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Seeing Colors
Mô tả This activity helps the students to distinguish the different colors the light reflects, the color appears when different colors are combined, and shows which part of the brain activates when a person sees color.
Chủ đề Sinh học, Vật lý
Cấp độ High School, K-5, Middle School, Undergrad - Intro
Loại Chứng minh, Homework, Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Color Vision (HTML5), RGB color, color, light and radiation, phys1020, simulation, vision
Mô phỏng Thị giác màu (HTML5)


Tác giả Charina Genosolango and Cyrelle Jay Cordero
Trường / Tổ chức MSU-IIT
Ngày đăng ký 30/08/2015
Ngày cập nhật 30/08/2015