DC Parallel Circuits


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề DC Parallel Circuits
Mô tả
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School
Loại Lab
Thời gian 30 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá circuits, dc, parallel
Mô phỏng Bộ dụng cụ thí nghiệm dòng điện không đổi.


Tác giả Michael Noel
Trường / Tổ chức Blissfield Community Schools
Ngày đăng ký 12/03/2012
Ngày cập nhật 13/03/2012