Electric Field Hockey Lab


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Electric Field Hockey Lab
Mô tả Conceptual level questions for Integrated Chem/Phys class.
Thời gian 30 phút
Bao gồm câu trả lời Yes
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Electric Force
Mô phỏng Hockey điện


Tác giả Jeremy Wegner
Email liên lạc wegnerj@epulaski.k12.in.us
Trường / Tổ chức Winamac Community High School
Ngày đăng ký 28/10/2011
Ngày cập nhật 04/05/2012