Kinetic Molecular theory review Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET.


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Kinetic Molecular theory review
Mô tả I used this as part of a review. We used these sims in an inquiry based activity called Understanding KMT previously or will use it later in the year. The main objective is to get students thinking about the particle nature of matter
Chủ đề Hoá học, Vật lý
Cấp độ Cao đẳng - Nhập môn, Trung học PT
Loại Chứng minh
Thời gian 30 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá gas, liquid, particle, phet, solid
Mô phỏng Ma sát (HTML5), Ma sát, Tính chất của chất khí, Trạng thái của vật chất (HTML5), Các trạng thái của vật chất


Tác giả Trish Loeblein
Email liên lạc patricia.loeblein@colorado.edu
Trường / Tổ chức PhET
Ngày đăng ký 11/02/2009
Ngày cập nhật 20/12/2016