Algebra-based Physics Semester one lessons, clicker questions, and schedule in pdf (Inquiry Based) A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Algebra-based Physics Semester one lessons, clicker questions, and schedule in pdf (Inquiry Based)
Mô tả This is a pdf of my entire first semester physics(2013) PhET activities which include Kinematics, Energy, and Fluids. I have included this in the database to demonstrate how I use PhET sims in the context of my course. Some activities need to update to the new HTML5 PhET sims.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School, Undergrad - Intro
Loại Chứng minh, Homework, Lab
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá energy, fluid, inquiry, mechanics, motion, phet
Mô phỏng Bong bóng và Sự nổi, Bong bóng và tĩnh điện (HTML5), Bong bóng và tĩnh điện, Sự nổi, Máy vẽ đồ thị vi tích phân (HTML5), Calculus Grapher , Điện tích và điện trường (HTML5), Điện tích và điện trường, Bộ dụng cụ thí nghiệm điện (AC và DC), Bộ dụng cụ thí nghiệm điện, Phòng thí nghiệm ảo, Bộ lắp ráp mạch điện: DC (HTML5), Bộ dụng cụ thí nghiệm dòng điện không đổi., Bộ lắp ráp mạch điện: DC - Phòng thí nghiệm ảo (HTML5), Bộ dụng cụ thí nghiệm dòng điện không đổi, Phòng thí nghiệm ảo, Va chạm (HTML5), Va chạm, Vẽ đường cong thực nghiệm (HTML5), Vẽ đồ thị theo thực nghiệm, Mật độ (HTML5), Mật độ, Hockey điện, Công viên trượt ván., Công viên ván trượt: Phần cơ bản (HTML5), Công viên trượt ván: Những điều cơ bản, Trò chơi Ước lượng, Phòng thí nghiêm điện từ của FARADAY, Định luật Faraday (HTML5), Định luật Faraday, Lực và Chuyển động, Lực và chuyển động: Phần cơ bản (HTML5), Lực và chuyển động: Những điều cơ bản, Fourier: Tổng hợp sóng (HTML5), Tổng hợp sóng, Ma sát (HTML5), Ma sát, Tính chất của chất khí (HTML5), Tính chất của chất khí, Quang hình, Lực hấp dẫn và quỹ đạo (HTML5), Lực hấp dẫn và quỹ đạo, Lực hấp dẫn (HTML5), Phòng thí nghiệm Lực hấp dẫn, Lực hấp dẫn: Phần cơ bản (HTML5), John Travoltage (HTML5), John Travoltage, Chuyển động của Bọ rùa trong mặt phẳng, Con lắc lò xo (HTML5), Quả cân và lò xo, Mê lộ, Khách bộ hành, Con lắc (HTML5), Phòng thí nghiệm Con lắc đơn, Chuyển động của đạn tử (HTML5), Chuyển động của đạn tử, Mặt phẳng nghiêng: Lực và Chuyển động, Cộng hưởng, Chuyển động tròn của Bọ rùa, Sóng âm, Trạng thái của vật chất (HTML5), Các trạng thái của vật chất, Mặt phẳng nghiêng, Áp suất (HTML5), Áp suất, Cộng vector (HTML5), Cộng Vector, Giao thoa sóng (HTML5), Giao thoa sóng, Sóng trên một sợi dây (HTML5), Sóng trên một sợi dây


Tác giả Trish Loeblein
Trường / Tổ chức PhET
Ngày đăng ký 20/02/2008
Ngày cập nhật 18/04/2023