EM wave analogy tutorial Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET.


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề EM wave analogy tutorial
Mô tả This tutorial uses wave on a string and sound wave analogies to prepare students for learning about EM waves. This activity is the result of several semesters of research on student use of analogies in learning about EM waves. It is aimed at calc-based physics students, but might be appropriate for other levels. (Both MS Word and PDF file formats are available.)
Chủ đề Vật lý
Cấp độ Cao đẳng - Nhập môn
Loại Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Vectors
Mô phỏng Sóng âm, Sóng trên một sợi dây (HTML5), Sóng trên một sợi dây


Tác giả Noah Podolefksy
Email liên lạc noah.podolefsky@colorado.edu
Trường / Tổ chức University of Colorado
Ngày đăng ký 15/12/2006
Ngày cập nhật 27/05/2015