Visualizing a Mixture


Download всі файли у заархівованому вигляді (.zip)

Будь ласка, НЕ вимагайте доступу для редагування для документів Google.

In order to create your own version of this activity, make a copy. (File > Make a Copy)Назва Visualizing a Mixture
Опис Learning Objectives: ● Describe the process of solution formation for salts versus molecular compounds. ● Identify the differences in an ionic solution and a molecular solution -Key concepts: electrolytes, polar vs nonpolar molecules, dipole moment, concentration
Предмет Хімія
Рівень Старші класи, Студенти - початківці
Тип Діяльність з супроводом
Тривалість 30 хвилин
Відповіді включені Ні
Мова English
Ключові слова concentration, electrolytes, hydration, molecular geometry, polarity
Симуляції Розчини цукру і солей


Автор(и) Dan Kloster
Школа/ Організація Silver Creek High School
Створено 01.09.20
Оновлено 01.09.20