Visualizing a Mixture


Download Bütün dosyaları sıkıştırılmış bir zip arşivi olarak indirebilirsiniz

Lütfen bu Google etkinliği için düzenleme erişimi talep ETMEYİN.

In order to create your own version of this activity, make a copy. (File > Make a Copy)Başlık Visualizing a Mixture
Açıklama Learning Objectives: ● Describe the process of solution formation for salts versus molecular compounds. ● Identify the differences in an ionic solution and a molecular solution -Key concepts: electrolytes, polar vs nonpolar molecules, dipole moment, concentration
Ders Kimya
Seviye Lisans - Giriş, Lise
Tür Rehberli Etkinlik
Süre 30 dakika
Dahil Edilen Yanıtlar Hayır
Dil İngilizce
Anahtar Kelimeler concentration, electrolytes, hydration, molecular geometry, polarity
Simülasyon(lar) Şeker ve Tuz Çözeltileri


Yazar(lar) Dan Kloster
Okul / Kurum Silver Creek High School
Gönderildiği tarih 01.09.2020
Güncellendiği tarih 01.09.2020