Visualizing a Mixture


Download všetky súbory ako komprimovaný archív .zip

Please DO NOT request edit access to the Google activity.

In order to create your own version of this activity, make a copy. (File > Make a Copy)Názov Visualizing a Mixture
Popis Learning Objectives: ● Describe the process of solution formation for salts versus molecular compounds. ● Identify the differences in an ionic solution and a molecular solution -Key concepts: electrolytes, polar vs nonpolar molecules, dipole moment, concentration
Predmet Chémia
Úroveň Stredná škola, Vysoká škola - začínajúci
Typ Sprievodné aktivity
Trvanie 30 min
Vrátane odpovedí Nie
Jazyk Angličtina
Kľúčové slová concentration, electrolytes, hydration, molecular geometry, polarity
Simulácia Roztoky cukru a soli: Makro


Autor(i) Dan Kloster
Škola / Organizácia Silver Creek High School
Dátum odoslania 1.9.2020
Dátum aktualizácie 1.9.2020