Hooke's law


Download Bütün dosyaları sıkıştırılmış bir zip arşivi olarak indirebilirsiniz


Başlık Hooke's law
Açıklama This experiment talked about hook's law in 3 parts .Part 1, First ,recording data from simulation . Second, making a graph from the data recorded in the table . Third , finding the spring constant from the graph. Fourth , finding the percentage error of the spring constant. Part 2 , Answering questions related to the spring constant. Part 3, Answering questions related to the elastic energy.
Ders Fizik
Seviye Lisans - Giriş, Lisans - İleri, Lise
Tür Gösterim, Laboratuvar, Rehberli Etkinlik, Ödev
Süre 30 dakika
Dahil Edilen Yanıtlar Hayır
Dil İngilizce
Anahtar Kelimeler Hookek's law spring force energy elastic
Simülasyon(lar) Hooke Kanunu (HTML5)


Yazar(lar) Sarah Saeed
Okul / Kurum UOS
Gönderildiği tarih 19.11.2020
Güncellendiği tarih 19.11.2020