Hooke's law


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Hooke's law
Beskrivelse This experiment talked about hook's law in 3 parts .Part 1, First ,recording data from simulation . Second, making a graph from the data recorded in the table . Third , finding the spring constant from the graph. Fourth , finding the percentage error of the spring constant. Part 2 , Answering questions related to the spring constant. Part 3, Answering questions related to the elastic energy.
Emne Fysikk
Nivå Student - avansert (bachelor), Student - introduksjon (bachelor), Videregående skole
Type Demonstrasjon, Guided Activity, Lab, Lekser
Varighet 30 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord Hookek's law spring force energy elastic
Simuleringer Hooks lov (HTML5)


Forfattere Sarah Saeed
Skole / Organisasjon UOS
Lastet opp 19.11.20
Oppdatert 19.11.20