Hooke's law


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel Hooke's law
Omtale This experiment talked about hook's law in 3 parts .Part 1, First ,recording data from simulation . Second, making a graph from the data recorded in the table . Third , finding the spring constant from the graph. Fourth , finding the percentage error of the spring constant. Part 2 , Answering questions related to the spring constant. Part 3, Answering questions related to the elastic energy.
Emne Fysikk
Nivå Student - avansert (bachelor), Student - introduksjon (bachelor), Vidaregåande skule
Type Demonstrasjon, Guided Activity, Lab, Lekser
Tid 30 minutt
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord Hookek's law spring force energy elastic
Simuleringar Hooke's Law (HTML5)


Forfattarar Sarah Saeed
Skule / Organisasjon UOS
Lasta opp 19.11.20
Oppdatert 19.11.20