Hooke's law


Download Možete preuzeti sve mаterijаle spаkovаne u zip аrhivu.


Naslov Hooke's law
Opis This experiment talked about hook's law in 3 parts .Part 1, First ,recording data from simulation . Second, making a graph from the data recorded in the table . Third , finding the spring constant from the graph. Fourth , finding the percentage error of the spring constant. Part 2 , Answering questions related to the spring constant. Part 3, Answering questions related to the elastic energy.
Subjekt Fizika
Nivo High School (Viša škola), Osnovni studij - Napredno, Osnovni studij - Uvod
Tip Demonstracija, Domaći zad., Guided Activity, Lab
Trajanje 30 minuta
Uključen odgovor Ne
Jezik Engleski
Ključne riječi Hookek's law spring force energy elastic
Simulacije Hukov zakon (HTML5)


Autori: Sarah Saeed
Škola / Organizacija UOS
Poslato 11/19/20
Obnovljeno 11/19/20