Hooke's law


Download všetky súbory ako komprimovaný archív .zip


Názov Hooke's law
Popis This experiment talked about hook's law in 3 parts .Part 1, First ,recording data from simulation . Second, making a graph from the data recorded in the table . Third , finding the spring constant from the graph. Fourth , finding the percentage error of the spring constant. Part 2 , Answering questions related to the spring constant. Part 3, Answering questions related to the elastic energy.
Predmet Fyzika
Úroveň Stredná škola, Vysoká škola - pokročili, Vysoká škola - začínajúci
Typ Demonštrácia, Domáca úloha, Laboratórne cvičenie, Sprievodné aktivity
Trvanie 30 min
Vrátane odpovedí Nie
Jazyk Angličtina
Kľúčové slová Hookek's law spring force energy elastic
Simulácia Hookov zákon (HTML5)


Autor(i) Sarah Saeed
Škola / Organizácia UOS
Dátum odoslania 19.11.2020
Dátum aktualizácie 19.11.2020