Hooke's Law and Simple Harmonic Motion


Download Bütün dosyaları sıkıştırılmış bir zip arşivi olarak indirebilirsiniz


Başlık Hooke's Law and Simple Harmonic Motion
Açıklama Students are asked to find the spring constant of spring 3. From there they determine the magnitude of the unknown masses, period of oscillation, and the gravity on Planet X
Ders Fizik, Yer Bilimleri
Seviye Lise
Tür Laboratuvar
Süre 90 dakika
Dahil Edilen Yanıtlar Hayır
Dil İngilizce
Anahtar Kelimeler Hooke's Law, Simple Harmonic Motion, spring
Simülasyon(lar) Kütle&Esneklik


Yazar(lar) Michael Geiwitz
Okul / Kurum Advanced Math and Science Academy Charter School
Gönderildiği tarih 12.05.2014
Güncellendiği tarih 12.05.2014