Hooke's Law and Simple Harmonic Motion


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Hooke's Law and Simple Harmonic Motion
Beskrivelse Students are asked to find the spring constant of spring 3. From there they determine the magnitude of the unknown masses, period of oscillation, and the gravity on Planet X
Emne Fysikk, Geofag
Nivå Videregående skole
Type Lab
Varighet 90 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord Hooke's Law, Simple Harmonic Motion, spring
Simuleringer Lodd og fjærer


Forfattere Michael Geiwitz
Skole / Organisasjon Advanced Math and Science Academy Charter School
Lastet opp 12.05.14
Oppdatert 12.05.14