Hooke's Law and Simple Harmonic Motion


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel Hooke's Law and Simple Harmonic Motion
Omtale Students are asked to find the spring constant of spring 3. From there they determine the magnitude of the unknown masses, period of oscillation, and the gravity on Planet X
Emne Fysikk, Geofag
Nivå Vidaregåande skule
Type Lab
Tid 90 minutt
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord Hooke's Law, Simple Harmonic Motion, spring
Simuleringar Lodd og fjører


Forfattarar Michael Geiwitz
Skule / Organisasjon Advanced Math and Science Academy Charter School
Lasta opp 12.05.14
Oppdatert 12.05.14