Hooke's Law and Simple Harmonic Motion


Download všetky súbory ako komprimovaný archív .zip


Názov Hooke's Law and Simple Harmonic Motion
Popis Students are asked to find the spring constant of spring 3. From there they determine the magnitude of the unknown masses, period of oscillation, and the gravity on Planet X
Predmet Fyzika, Veda o Zemi
Úroveň Stredná škola
Typ Laboratórne cvičenie
Trvanie 90 min
Vrátane odpovedí Nie
Jazyk Angličtina
Kľúčové slová Hooke's Law, Simple Harmonic Motion, spring
Simulácia Pružinový oscilátor


Autor(i) Michael Geiwitz
Škola / Organizácia Advanced Math and Science Academy Charter School
Dátum odoslania 12.5.2014
Dátum aktualizácie 12.5.2014