Exploration of KMT and Gas Laws


Download veya bütün dosyaları sıkıştırılmış bir zip arşivi olarak indirebilirsiniz


Başlık Exploration of KMT and Gas Laws
Açıklama Explores Boyles, Charles's, Gay-Lussacs's Laws. Students are given instructions on how to operate. Then they are guided through one example. They are responsible for 6 relationships of T, P, V, and n.
Konu Fizik, Kimya
Seviye Lise
Tür Laboratuvar
Süre 90 dakika
Yanıtları dahil Hayır
Dil İngilizce
Anahtar Kelimeler Boyle's Law, Gay-Lussac's Law, charles's law, graphing, kinetic molecular theory
Benzetimler Gazların Özellikleri


Yazar Stefan Panzilius
E-posta İletişim spanzilius@maine207.org
Okul / Kurum Maine Township High Schools
Gönderildi 05.02.2011
Güncellendi 05.02.2011