Exploration of KMT and Gas Laws


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Exploration of KMT and Gas Laws
Beskrivelse Explores Boyles, Charles's, Gay-Lussacs's Laws. Students are given instructions on how to operate. Then they are guided through one example. They are responsible for 6 relationships of T, P, V, and n.
Emne Fysikk, Kjemi
Nivå Videregående skole
Type Lab
Varighet 90 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord Boyle's Law, Gay-Lussac's Law, charles's law, graphing, kinetic molecular theory
Simuleringer Gassegenskaper


Forfattere Stefan Panzilius
Skole / Organisasjon Maine Township High Schools
Lastet opp 05.02.11
Oppdatert 05.02.11