Exploration of KMT and Gas Laws


Download všetky súbory ako komprimovaný archív .zip


Názov Exploration of KMT and Gas Laws
Popis Explores Boyles, Charles's, Gay-Lussacs's Laws. Students are given instructions on how to operate. Then they are guided through one example. They are responsible for 6 relationships of T, P, V, and n.
Predmet Chémia, Fyzika
Úroveň Stredná škola
Typ Laboratórne cvičenie
Trvanie 90 min
Vrátane odpovedí Nie
Jazyk Angličtina
Kľúčové slová Boyle's Law, Gay-Lussac's Law, charles's law, graphing, kinetic molecular theory
Simulácia Vlastnosti plynu


Autor(i) Stefan Panzilius
Škola / Organizácia Maine Township High Schools
Dátum odoslania 5.2.2011
Dátum aktualizácie 5.2.2011