Graphing Quadratics

สถานการณ์จำลองนี้ยังไม่ถูกแปลเป็นภาษาไทย ท่านสามารถใช้งานได้แบบรุ่นภาษาอังกฤษ

Graphing Quadratics หน้าจอของสถานการณ์จำลอง ดาวน์โหลด ฝัง (embed) ไว้ที่อื่น
 • สร้างกราฟ
 • Parabola
 • Quadratic Function
Flash Logo สถานการณ์จำลองต้นฉบับและการแปลภาษา

เนื้อหา

 • สร้างกราฟ
 • Parabola
 • Quadratic Function
 • Vertex

คำอธิบาย

Discover how changing coefficients changes the shape of a curve. View the graphs of individual terms (e.g. y=bx) to see how they add to generate the polynomial curve. Generate definitions for vertex, roots, and axis of symmetry. Compare different forms of a quadratic function. Define a curve by its focus and directrix.

ตัวอย่างจุดประสงค์การเรียนรู้

 • Describe how changing the coefficients of a quadratic function changes the graph of the function.
 • Predict how the graph of a parabola will change if the coefficients or constant are varied.
 • Identify the vertex, axis of symmetry, roots, and directrix for the graph of a quadratic equation.
 • Use the vertex form of a quadratic function to describe the graph of the function.
 • Describe the relationship between the focus and directrix and resulting parabola.
 • Predict the graph of a parabola given a focus and directrix.

Standards Alignment

Common Core - Math

8.F.A.3
Interpret the equation y = mx + b as defining a linear function, whose graph is a straight line; give examples of functions that are not linear. For example, the function A = s2 giving the area of a square as a function of its side length is not linear because its graph contains the points (1,1), (2,4) and (3,9), which are not on a straight line.
HSF-IF.C.7
Graph functions expressed symbolically and show key features of the graph, by hand in simple cases and using technology for more complicated cases.*
HSF-IF.C.7a
Graph linear and quadratic functions and show intercepts, maxima, and minima.
HSF-IF.C.8
Write a function defined by an expression in different but equivalent forms to reveal and explain different properties of the function.
HSF-IF.C.8a
Use the process of factoring and completing the square in a quadratic function to show zeros, extreme values, and symmetry of the graph, and interpret these in terms of a context.
HSG-GPE.A.2
Derive the equation of a parabola given a focus and directrix.
เวอร์ชัน 1.1.5

ข้อมูลเชิงเทคนิคสำหรับครู

ดาวโหลดเทคนิคสำหรับครู (ไฟล์ PDF) คู่มือสำหรับครูผู้สอน (pdf) ที่มีรายละเอียดของเทคนิคพิเศษในการใช้งานสถานการณ์จำลองเพื่อการจัดการเรียนรู้ (นำเสนอโดยทีมงาน PhET) ( PDF ).

กิจกรรมที่ถูกส่งมาโดยครูผู้สอน

Parabolas on the Move! การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET Lauren Rider, Alayna Vuylsteke ม.ปลาย
ม.ต้น
ชี้แนะ
อภิปรายแลกเปลี่ยน
การสาธิต
คณิตศาสตร์
Quadratic Transformations (Vertex form) การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET Jennifer Moeller, Kevin Stirling ม.ปลาย ชี้แนะ คณิตศาสตร์
SECUNDARIA: Alineación PhET con programas de la SEP México (2011 y 2017) ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Diana López ม.ต้น
ม.ปลาย
อื่นๆ ฟิสิกส์
คณิตศาสตร์
ชีววิทยา
เคมี
PREPARATORIA: Alineación de PhET con programas de la DGB México (2017) ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Diana López ม.ปลาย
อุดมศึกษา-บทนำ
อื่นๆ ฟิสิกส์
คณิตศาสตร์
เคมี
Uma Proposta de Estudo de Pontos de Máximo e Mínimo de uma Função Quadrática Emanuel Viana ม.ต้น
ม.ปลาย
อุดมศึกษา-บทนำ
ปฏิบัติการทดลอง คณิตศาสตร์
Função Quadrática aplicada ao OA "Gráfico de Quadráticas" Renata Passos Machado Vieira e Francisco Regis Vieira Alves ม.ปลาย ปฏิบัติการทดลอง
การบ้าน
อื่นๆ
คณิตศาสตร์
Parabola walter Manuel Trujillo Yaipen บัณฑิตศึกษา
อื่นๆ
ปฏิบัติการทดลอง คณิตศาสตร์
Gráficando Rectas, Gráficando Cuadráticas Andrés Gualberto Palomo Cuevas ม.ปลาย Remote
การบ้าน
คณิตศาสตร์
Mapping of PhET and IBDP Physics Jaya Ramchandani ม.ปลาย อื่นๆ ฟิสิกส์

ภาษา Download or Run Tips
Albanian All shqip Download Run now Paraqitja grafike e funksioneve katrore
Basque All Euskara Download Run now Kuadratikoak marrazten
Bosnian All Bosanski Download Run now Grafik kvadratne funkcije
Brazilian Portuguese All português (Brasil) Download Run now Gráfico de Quadráticas
Chinese - แบบดั้งเดิมหรือตัวเต็ม All 中文 (台灣) Download Run now Graphing Quadratics_繪製二次曲線
Chinese - แบบตัวย่อ All 中文 (中国) Download Run now 二次函数图像
Danish All Dansk Download Run now Tegning af andengrads-ligninger
Dutch All Nederlands Download Run now Kwadratische grafieken
French All français Download Run now Graphiques quadratiques 
German All Deutsch Download Run now Quadratische Kurven
Greek All Ελληνικά Download Run now Γραφικές αναπαραστάσεις δευτεροβάθμιων εξισώσεων
Hindi All हिंदी Download Run now द्विघात का आलेख 
Hungarian All magyar Download Run now Másodfokú polinomrajzoló
Italian All italiano Download Run now Rappresentazione grafica di Quadratiche
Japanese All 日本語 Download Run now 二次方程式のグラフ
Kazakh All Kazakh Download Run now Квадрат функция графигі
Korean All 한국어 Download Run now 2차 방정식 그래프 그리기
Latvian All Latviešu Download Run now Kvadrātvienādojumu zīmēšana
Mongolian All Монгол (Монгол) Download Run now Квадрат Функцын График
Persian All فارسی Download Run now رسم معادلات درجه دو
Polish All polski Download Run now Wykresy funkcji kwadratowych
Russian All русский Download Run now График квадратичной функции
Serbian All Српски Download Run now График квадратне функције
Slovak All Slovenčina Download Run now Grafy kvadratických funkcií
Spanish All español Download Run now Graficando Cuadráticas ดาวโหลดเทคนิคสำหรับครู (ไฟล์ PDF)
Spanish (เปรู) All español (Perú) Download Run now Graficando Cuadráticas
Spanish (เม็กซิโก) All español (México) Download Run now Graficando Cuadráticas  ดาวโหลดเทคนิคสำหรับครู (ไฟล์ PDF)
Swedish All svenska Download Run now Plotta Andragradsekvationer
Tamil All Tamil Download Run now பரவளையி வரைபு
Turkish All Türkçe Download Run now İkinci Dereceden Denklem Grafikleri
Ukrainian All українська Download Run now Графік квадратичної функції ดาวโหลดเทคนิคสำหรับครู (ไฟล์ PDF)
Vietnamese All Tiếng Việt Download Run now Đồ thị hàm bậc 2

HTML5 sims can run on iPads and Chromebooks, as well as PC, Mac, and Linux systems.

iPad:
iOS 12+ Safari
iPad compatible sims

Android:
Not officially supported. If you are using the HTML5 sims on Android, we recommend using the latest version of Google Chrome.

Chromebook:
Latest version of Google Chrome
The HTML5 and Flash PhET sims are supported on all Chromebooks.
Chromebook compatible sims

Windows Systems:
Microsoft Edge, latest version of Firefox, latest version of Google Chrome.

Macintosh Systems:
macOS 10.13+, Safari 13+, latest version of Chrome.

Linux Systems:
Not officially supported. Please contact phethelp@colorado.edu with troubleshooting issues.

ทีมออกแบบ ส่วนประกอบที่สามารถติดตั้งเพิ่มเติมได้ (Third-party Libraries) ขอบคุณ
 • Chris Malley (developer)
 • Andrea Lin (developer)
 • Amanda McGarry (lead designer)
 • Michael Dubson (original designer)
 • Karina K. R. Hensberry
 • Trish Loeblein
 • Ariel Paul
 • Kathy Perkins
 • almond-0.2.9.js
 • base64-js-1.2.0.js
 • FileSaver-b8054a2.js
 • font-awesome-4.5.0
 • game-up-camera-1.0.0.js
 • he-1.1.1.js
 • himalaya-0.2.7.js
 • jama-1.0.2
 • jquery-2.1.0.js
 • lodash-4.17.4.js
 • pegjs-0.7.0.js
 • seedrandom-2.4.2.js
 • text-2.0.12.js
 • TextEncoderLite-3c9f6f0.js