แรงและการเคลื่อนที่: พื้นฐาน

แรงและการเคลื่อนที่: พื้นฐาน หน้าจอของสถานการณ์จำลอง ดาวน์โหลด ฝัง (embed) ไว้ที่อื่น
 • แรง
 • การเคลื่อนที่
 • ความต้านทาน
Java Logo สถานการณ์จำลองต้นฉบับและการแปลภาษา

เนื้อหา

 • แรง
 • การเคลื่อนที่
 • ความต้านทาน
 • อัตราเร็ว
 • กฎข้อที่หนึ่งของนิวตัน

คำอธิบาย

สำรวจแรงที่เกิดจากงานเมื่อออกแรงดึงต้านรถเข็น และผลักตู้เย็น ลัง หรือคน; สร้างแรงที่คุณออกและดูว่าทำให้วัตถุเคลื่อนที่อย่างไร; เปลี่ยนความเสียดทานและดูว่ามีผลต่อการเคลื่อนที่ของวัตถุอย่างไร

ตัวอย่างจุดประสงค์การเรียนรู้

 • ระบุได้ว่าเมื่อไหร่ที่แรงสมดุล เมื่อไหร่ที่แรงไม่สมดุล
 • กำหนดแรงลัพธ์ของวัตถุที่มีแรงมากกว่าหนึ่งแรงที่มากระทำกับวัตถุนั้น
 • ทำนายการเคลื่อนที่ของวัตถุที่มีแรงลัพธ์เป็นศูนย์
 • ทำนายทิศทางการเคลื่อนที่ของวัตถุที่เกิดจากการรวมแรง
เวอร์ชัน 2.3.16

ข้อมูลเชิงเทคนิคสำหรับครู

ดาวโหลดเทคนิคสำหรับครู (ไฟล์ PDF) คู่มือสำหรับครูผู้สอน (pdf) ที่มีรายละเอียดของเทคนิคพิเศษในการใช้งานสถานการณ์จำลองเพื่อการจัดการเรียนรู้ (นำเสนอโดยทีมงาน PhET) ( PDF ).

วิดีโอตั้งต้น

กรุณาลงทะเบียนเพื่อที่จะดูวิดีโอตั้งต้น

กิจกรรมที่ถูกส่งมาโดยครูผู้สอน

Preguntas de razonamiento para todas las simulaciones HTML5 การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Diana López K-5
อุดมศึกษา-บทนำ
ม.ต้น
บัณฑิตศึกษา
ม.ปลาย
อุดมศึกษา-ขั้นสูง
การบ้าน
อภิปรายแลกเปลี่ยน
เคมี
ฟิสิกส์
คณิตศาสตร์
ดาราศาสตร์
Introducción a Fricción การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Amy Rouinfar & Trish Loeblein (traducción Diana López) ม.ปลาย
อุดมศึกษา-บทนำ
ชี้แนะ ฟิสิกส์
Concept questions for Physics using PhET (Inquiry Based) การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Trish Loeblein ม.ปลาย
อุดมศึกษา-บทนำ
ปรนัย ฟิสิกส์
Algebra-based Physics Semester one lessons, clicker questions, and schedule in pdf (Inquiry Based) การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Trish Loeblein ม.ปลาย
อุดมศึกษา-บทนำ
การสาธิต
การบ้าน
ปฏิบัติการทดลอง
ฟิสิกส์
Forces & Motion: Basics HTML5 - Part 2 (Friction) การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Amy Rouinfar & Trish Loeblein ม.ปลาย
ม.ต้น
K-5
ปฏิบัติการทดลอง ฟิสิกส์
Forces and Motion การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET Sarah Borenstein ม.ต้น ปฏิบัติการทดลอง ฟิสิกส์
SECUNDARIA: Alineación PhET con programas de la SEP México (2011 y 2017) ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Diana López ม.ต้น
ม.ปลาย
อื่นๆ ฟิสิกส์
ชีววิทยา
เคมี
คณิตศาสตร์
PREPARATORIA: Alineación de PhET con programas de la DGB México (2017) ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Diana López อุดมศึกษา-บทนำ
ม.ปลาย
อื่นๆ ฟิสิกส์
เคมี
คณิตศาสตร์
PRIMARIA: Alineación con programas de la SEP México (2011 y 2017) ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Diana López ม.ต้น
K-5
การสาธิต
ปฏิบัติการทดลอง
อภิปรายแลกเปลี่ยน
ชี้แนะ
การบ้าน
คณิตศาสตร์
ดาราศาสตร์
เคมี
ฟิสิกส์
How do PhET simulations fit in my middle school program? ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Sarah Borenstein ม.ต้น อื่นๆ เคมี
ชีววิทยา
ฟิสิกส์
วิทยาศาสตร์โลก
Alignment of PhET sims with NGSS ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Trish Loeblein updated by Diana López ม.ปลาย
ม.ต้น
อื่นๆ วิทยาศาสตร์โลก
ชีววิทยา
ฟิสิกส์
เคมี
Mjerenje sile trenja Karmen Prugovečki ม.ต้น การบ้าน ฟิสิกส์
Força e movimento Patrícia Oliveira ม.ต้น Remote
การบ้าน
ฟิสิกส์
Gamificação da Força e movimento Darkson F. Costa; José M. V. Gomes; Dommenike M. Silva; Gilvandenys L. Sales. ม.ปลาย
อุดมศึกษา-บทนำ
ม.ต้น
ชี้แนะ
ปฏิบัติการทดลอง
ฟิสิกส์
Atividade de Força e Movimento Darkson F. Costa, Jeirla A.Monteiro, Gilvandenys L. Sales ม.ต้น ปฏิบัติการทดลอง
อภิปรายแลกเปลี่ยน
ฟิสิกส์
Primeira e Introdução à segunda Lei de Newton Cremilson Souza ม.ปลาย ชี้แนะ ฟิสิกส์
Forças e movimento: Noções Básicas Geraldo Peres; Sérgio Terres Viana; Pedro Henrique Ferreira; Vivian Bonow ม.ต้น
ม.ปลาย
การสาธิต
อภิปรายแลกเปลี่ยน
ฟิสิกส์
Força, Massa e Aceleração (Básico) no OA "Forces and Motion: Basics (HTML5)" Artur Araújo Cavalcante e Gilvandenys Leite Sales ม.ปลาย
อื่นๆ
ชี้แนะ
อื่นๆ
การบ้าน
คณิตศาสตร์
ฟิสิกส์
อื่นๆ
Atividades sobre o movimento dos corpos Artur Araújo Cavalcante e Gilvandenys Leite Sales ม.ต้น
ม.ปลาย
อื่นๆ
อภิปรายแลกเปลี่ยน
การบ้าน
อื่นๆ
ชี้แนะ
ฟิสิกส์
อื่นๆ
วิทยาศาสตร์โลก
คณิตศาสตร์
Dinâmica (Atividades) nos OA's do PhET Artur Araújo Cavalcante e Gilvandenys Leite Sales ม.ต้น
บัณฑิตศึกษา
อื่นๆ
ม.ปลาย
อุดมศึกษา-ขั้นสูง
ปฏิบัติการทดลอง
การบ้าน
อื่นๆ
ชี้แนะ
ฟิสิกส์
วิทยาศาสตร์โลก
อื่นๆ
Cinemática (Atividades) nos OA's do PhET Artur Araújo Cavalcante e Gilvandenys Leite Sales ม.ปลาย
อื่นๆ
อุดมศึกษา-บทนำ
ม.ต้น
ชี้แนะ
ปฏิบัติการทดลอง
การบ้าน
การสาธิต
อื่นๆ
ฟิสิกส์
วิทยาศาสตร์โลก
อื่นๆ
Movimento Retilíneo Uniformemente Variado (MRUV) no "Forces and Motion: Basics (HTML5)" Artur Araújo Cavalcante e Gilvandenys Leite Sales ม.ปลาย
ม.ต้น
อื่นๆ
การบ้าน
อื่นๆ
ชี้แนะ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์โลก
อื่นๆ
ฟิสิกส์
Movimento Retilíneo Uniforme (MRU) no "Forces and Motion: Basics (HTML5)" Artur Araújo Cavalcante e Gilvandenys Leite Sales อื่นๆ
ม.ต้น
ม.ปลาย
อื่นๆ
การบ้าน
ชี้แนะ
คณิตศาสตร์
ฟิสิกส์
อื่นๆ
วิทยาศาสตร์โลก
2ª Lei de Newton e Força de Atrito no "Forces and Motion: Basics (HTML5)" Artur Araújo Cavalcante e Gilvandenys Leite Sales ม.ต้น
ม.ปลาย
อื่นๆ
ชี้แนะ
การบ้าน
วิทยาศาสตร์โลก
คณิตศาสตร์
อื่นๆ
ฟิสิกส์
Impulso no "Forces and Motion: Basics (HTML5)" Artur Araújo Cavalcante e Gilvandenys Leite Sales ม.ปลาย
อื่นๆ
ม.ต้น
อื่นๆ
การบ้าน
ชี้แนะ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์โลก
ฟิสิกส์
อื่นๆ
Leis de Newton e Movimento Artur Araújo Cavalcante e Gilvandenys Leite Sales ม.ปลาย
ม.ต้น
อื่นๆ
ชี้แนะ
อื่นๆ
การบ้าน
ปรนัย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์โลก
ฟิสิกส์
Força de Atrito Darkson Fernandes da Costa, Gilvandenys Leite Sales ม.ปลาย
อุดมศึกษา-บทนำ
ปฏิบัติการทดลอง ฟิสิกส์
Moodle et PhetColorado Claude Divoux ม.ปลาย ชี้แนะ
ปฏิบัติการทดลอง
ปรนัย
เคมี
ฟิสิกส์
Guia de trabajo - Fuerza y Movimiento: Intro Julio César Páez Garcia - Maria Camila Llorente Castro K-5 ชี้แนะ ฟิสิกส์
LEYES DE NEWTON Y FUERZAS DE ROZAMIENTO Pedro Salgado อุดมศึกษา-บทนำ
ม.ปลาย
ชี้แนะ
การบ้าน
ปฏิบัติการทดลอง
ฟิสิกส์
เคมี
Laboratorio Segunda Ley de Newton José Darío Porto ม.ต้น การบ้าน
ปฏิบัติการทดลอง
ฟิสิกส์
Actividad para formalizar el Primer Principio de Newton y el concepto de Inercia, basada en predicciones Carla Hernández ม.ปลาย
ม.ต้น
การสาธิต
ชี้แนะ
ฟิสิกส์
Newton's 1st & 2nd Laws JanaLee Moses ม.ต้น ชี้แนะ
การบ้าน
ปฏิบัติการทดลอง
Remote
ฟิสิกส์
Net force Juan Carlos Fajardo ม.ต้น ปฏิบัติการทดลอง ฟิสิกส์
Calculating the Acceleration Dr Akhlaq Ahmad ม.ต้น
ม.ปลาย
อุดมศึกษา-บทนำ
อุดมศึกษา-ขั้นสูง
การบ้าน
การสาธิต
ปฏิบัติการทดลอง
อื่นๆ
ฟิสิกส์
คณิตศาสตร์
Friction Investigation mary kubat K-5 ปฏิบัติการทดลอง ฟิสิกส์
Mapping of PhET and IBDP Physics Jaya Ramchandani ม.ปลาย อื่นๆ ฟิสิกส์
MS and HS TEK to Sim Alignment Elyse Zimmer ม.ปลาย
ม.ต้น
อื่นๆ ฟิสิกส์
เคมี
ชีววิทยา
Forces and Motion with Friction Group Activity Andrew Pawl ม.ปลาย
อุดมศึกษา-บทนำ
ชี้แนะ
อภิปรายแลกเปลี่ยน
ฟิสิกส์
Forces and Newton's Laws Review Scott Clements ม.ปลาย ชี้แนะ ฟิสิกส์
Force and Acceleration Russ Haynes ม.ต้น การบ้าน
ปฏิบัติการทดลอง
ฟิสิกส์
PhET Simulations Aligned for AP Physics C Roberta Tanner ม.ปลาย อื่นๆ ฟิสิกส์
Newton's Second Law of Motion Leah L. Lecerio ม.ปลาย
ม.ต้น
อื่นๆ ฟิสิกส์
Friction Quantitative Lab Steve Banasiak ม.ปลาย ปฏิบัติการทดลอง
ชี้แนะ
ฟิสิกส์
Investigation Bruce Spurrell ม.ต้น
ม.ปลาย
การบ้าน
ชี้แนะ
ปฏิบัติการทดลอง
ฟิสิกส์
How does mass effect the speed of a forced object? Marley Carhart K-5 ปฏิบัติการทดลอง
ชี้แนะ
การบ้าน
ฟิสิกส์
Balanced and Unbalanced Forces - What Causes Acceleration Jeremy Lessard ม.ต้น ปฏิบัติการทดลอง
ชี้แนะ
ฟิสิกส์
Dynamics (Gr11) Unit End Exploration John Mohr อุดมศึกษา-บทนำ
ม.ปลาย
การสาธิต
ชี้แนะ
การบ้าน
ฟิสิกส์
Applied Forces and Friction and a Review of Newton's 1st and 2nd Law Scott Clements ม.ปลาย ชี้แนะ ฟิสิกส์
Modeling Paradigm Lab- 2nd Law Tom Erekson ม.ปลาย ปฏิบัติการทดลอง ฟิสิกส์
Student Guide for PhET - Forces Motion in html5 Brian Libby ม.ปลาย
ม.ต้น
การบ้าน
ชี้แนะ
ฟิสิกส์
Forces and Free Body Diagram Lab Kara Quinlan ม.ปลาย ชี้แนะ
ปฏิบัติการทดลอง
ฟิสิกส์
Introduction to Forces and Newton's Laws Michael Pennisi ม.ปลาย ปฏิบัติการทดลอง ฟิสิกส์
Pushing Things Around Dean Baird ม.ปลาย ปฏิบัติการทดลอง ฟิสิกส์
Forces and Motion Raquelyn Maglinao and Faye Nathalie Montes ม.ต้น ปฏิบัติการทดลอง ฟิสิกส์
Force and Motion Basics - Second grade Anne Mason K-5 ปฏิบัติการทดลอง ฟิสิกส์
Kinematics Wang Yunhe ม.ปลาย ปฏิบัติการทดลอง ฟิสิกส์
mesues pjeter gjoka ม.ต้น ปฏิบัติการทดลอง
อภิปรายแลกเปลี่ยน
การบ้าน
ฟิสิกส์
Kracht en Beweging. Google Quizen Loran de Vries ม.ปลาย Remote
ปฏิบัติการทดลอง
การบ้าน
ฟิสิกส์
Werkblad simulatie Kracht & Beweging B.J.A. van der Steenstraeten ม.ต้น การบ้าน
อภิปรายแลกเปลี่ยน
ปรนัย
ปฏิบัติการทดลอง
ฟิสิกส์
Werkblad simulatie kracht en beweging klas 2 Martijn van der Hoff ม.ต้น ชี้แนะ ฟิสิกส์
Krachten als oorzaak van versnelling en wetten van Newton Rolf Schon ม.ต้น ปฏิบัติการทดลอง
การบ้าน
ฟิสิกส์

ภาษา ดาวโหลดหรือแสดงผล Tips
Albanian All shqip Download Run now Forcat dhe lëvizja: Bazat
Arabic (ซาอุดิอาระเบีย) All العربية (السعودية) Download Run now مبادئ القوة و الحركة
Azerbaijani All Azerbaijani Download Run now Qüvvələr və hərəkət
Basque All Euskara Download Run now Indarrak eta higidura: oinarriak
Belarusian All беларускі Download Run now Сілы і рух: Асновы
Bosnian All Bosanski Download Run now Sile i kretanje - Osnove
Brazilian Portuguese All português (Brasil) Download Run now Forças e Movimento: Noções Básicas ดาวโหลดเทคนิคสำหรับครู (ไฟล์ PDF)
Bulgarian All български Download Run now Действие на силите и движение
Catalan All català Download Run now Les forces i el moviment. Nivell bàsic
Chinese - แบบดั้งเดิมหรือตัวเต็ม All 中文 (台灣) Download Run now Forces and Motion:Basics_力和運動:基礎
Chinese - แบบตัวย่อ All 中文 (中国) Download Run now 力和运动:基础
Croatian All hrvatski Download Run now Sile i gibanje: Osnove
Czech All čeština Download Run now Síly a pohyb: základy
Danish All Dansk Download Run now Kræfter og bevægelse: Basis
Dutch All Nederlands Download Run now Kracht en beweging: eenvoudig
English All English Download Run now Forces and Motion: Basics
Estonian All Eesti Download Run now Jõud ja liikumine: algtõed
Finnish All suomi Download Run now Voimat ja liike: perusteet
French All français Download Run now Forces et mouvement : les bases
Galician All Gallegan Download Run now Forzase movemento: Inicial
Georgian All ქართული Download Run now ძალა და მოძრაობა 1
German All Deutsch Download Run now Kräfte und Bewegung: Grundlagen
Greek All Ελληνικά Download Run now Δυνάμεις και κίνηση: Τα βασικά
Gujarati All Gujarati Download Run now બળ અને ગતિ: બેઝિક્સ- Pankajsid34
Hebrew All עברית Download Run now כוחות ותנועה: הבסיס
Hindi All हिंदी Download Run now बल तथा गति : मूल बातें 
Hungarian All magyar Download Run now Erők és mozgás - alapok
Indonesian All Bahasa Indonesia Download Run now Gaya dan Gerak : Dasar
Irish All Gaeilge Download Run now Fórsaí agus Gluaisne: Buneolas
Italian All italiano Download Run now Forze e moto: le basi
Japanese All 日本語 Download Run now 力と運動: ベーシック
Kannada All Kannada Download Run now ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಚಲನೆ
Kazakh All Kazakh Download Run now Forces and Motion: Basics
Korean All 한국어 Download Run now 힘과 운동: 기초
Latvian All Latviešu Download Run now Spēki un kustība: Pamati
Macedonian All македонски Download Run now Сили и движење - Основи
Malay All Bahasa Melayu Download Run now Daya dan Gerakan: Asas
Malayalam All Malayalam Download Run now ബലവും ചലനവും : അടിസ്ഥാന പാഠങ്ങള്‍
Maori All Maori Download Run now Ngā Tōpana me te Nekehanga: Hei Tīmatanga
Marathi All मराठी Download Run now बल आणि गती : प्राथमिक
Mongolian All Монгол (Монгол) Download Run now Динамикийн үндэс
Norwegian Bokmal All Norsk bokmål Download Run now Krefter og bevegelse: Grunnleggende
Oriya All Oriya Download Run now ବଳ ଓ ଗତି : ମୌଳିକ ଧାରଣା
Persian All فارسی Download Run now آشنايي با نيروها و حركت؛ اصول اولیه
Polish All polski Download Run now Siły i ruch: Podstawy
Portuguese All português Download Run now Forças e Movimento: Noções Básicas
Russian All русский Download Run now Силы и движение: основы
Serbian All Српски Download Run now Силе и кретање - Основе
Sinhalese All Sinhalese Download Run now බල සහ චලිතය : මූලික කරුණු
Slovak All Slovenčina Download Run now Sila a pohyb: základy
Slovenian All Slovenščina Download Run now Vzporedne sile
Spanish All español Download Run now Fuerzas y Movimiento: Intro ดาวโหลดเทคนิคสำหรับครู (ไฟล์ PDF)
Spanish (เปรู) All español (Perú) Download Run now Fuerzas y Movimiento:Fundamentos
Spanish (เม็กซิโก) All español (México) Download Run now Fuerzas y Movimiento: Intro ดาวโหลดเทคนิคสำหรับครู (ไฟล์ PDF)
Spanish (สเปน) All español (España) Download Run now Fuerzas y movimiento: Fundamentos
Swedish All svenska Download Run now Kraft och rörelse: Grunder
Tamil All Tamil Download Run now விசைகளும் அசைவும்:  அடிப்படைகள்
Tibetan All Tibetan Download Run now ཤུགས་དང་གཡོ་འགུལ།
Turkish All Türkçe Download Run now Kuvvet ve Hareket: Temel Prensipler
Ukrainian All українська Download Run now Сили і рух: Основи ดาวโหลดเทคนิคสำหรับครู (ไฟล์ PDF)
Urdu All Urdu Download Run now قوت اور حرکت : بنیادی باتیں
Vietnamese All Tiếng Việt Download Run now Lực và chuyển động: Phần cơ bản
Welsh All Welsh Download Run now Grymoedd a Mudiant : sylfaenol

HTML5 sims can run on iPads and Chromebooks, as well as PC, Mac, and Linux systems.

iPad:
iOS 12+ Safari
iPad compatible sims

Android:
Not officially supported. If you are using the HTML5 sims on Android, we recommend using the latest version of Google Chrome.

Chromebook:
Latest version of Google Chrome
The HTML5 and Flash PhET sims are supported on all Chromebooks.
Chromebook compatible sims

Windows Systems:
Microsoft Edge, latest version of Firefox, latest version of Google Chrome.

Macintosh Systems:
macOS 10.12+, Safari 12+, latest version of Chrome.

Linux Systems:
Not officially supported. Please contact phethelp@colorado.edu with troubleshooting issues.

ทีมออกแบบ ส่วนประกอบที่สามารถติดตั้งเพิ่มเติมได้ (Third-party Libraries) ขอบคุณ
 • Noah Podolefsky (lead)
 • Sam Reid (developer)
 • Patricia Loeblein
 • Ariel Paul
 • Kathy Perkins
 • almond-0.2.9.js
 • base64-js-1.2.0.js
 • easing-equations-r12
 • FileSaver-b8054a2.js
 • font-awesome-4.5.0
 • game-up-camera-1.0.0.js
 • himalaya-0.2.7.js
 • jama-1.0.2
 • jquery-2.1.0.js
 • lodash-4.17.4.js
 • pegjs-0.7.0.js
 • seedrandom-2.4.2.js
 • text-2.0.12.js
 • TextEncoderLite-3c9f6f0.js
 • Tween-r12.js