แรงและการเคลื่อนที่: พื้นฐาน

แรงและการเคลื่อนที่: พื้นฐาน หน้าจอของสถานการณ์จำลอง ดาวน์โหลด ฝัง (embed) ไว้ที่อื่น
Java Logo สถานการณ์จำลองต้นฉบับและการแปลภาษา

คำอธิบาย

สำรวจแรงที่เกิดจากงานเมื่อออกแรงดึงต้านรถเข็น และผลักตู้เย็น ลัง หรือคน; สร้างแรงที่คุณออกและดูว่าทำให้วัตถุเคลื่อนที่อย่างไร; เปลี่ยนความเสียดทานและดูว่ามีผลต่อการเคลื่อนที่ของวัตถุอย่างไร

ตัวอย่างจุดประสงค์การเรียนรู้

 • ระบุได้ว่าเมื่อไหร่ที่แรงสมดุล เมื่อไหร่ที่แรงไม่สมดุล
 • กำหนดแรงลัพธ์ของวัตถุที่มีแรงมากกว่าหนึ่งแรงที่มากระทำกับวัตถุนั้น
 • ทำนายการเคลื่อนที่ของวัตถุที่มีแรงลัพธ์เป็นศูนย์
 • ทำนายทิศทางการเคลื่อนที่ของวัตถุที่เกิดจากการรวมแรง
เวอร์ชัน 2.3.16

ข้อมูลเชิงเทคนิคสำหรับครู

ดาวโหลดเทคนิคสำหรับครู (ไฟล์ PDF) คู่มือสำหรับครูผู้สอน (pdf) ที่มีรายละเอียดของเทคนิคพิเศษในการใช้งานสถานการณ์จำลองเพื่อการจัดการเรียนรู้ (นำเสนอโดยทีมงาน PhET) ( PDF ).

วิดีโอตั้งต้น

กรุณาลงทะเบียนเพื่อที่จะดูวิดีโอตั้งต้น

กิจกรรมที่ถูกส่งมาโดยครูผู้สอน

Algebra-based Physics Semester one lessons, clicker questions, and schedule in pdf (Inquiry Based) การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Trish Loeblein อุดมศึกษา-บทนำ
ม.ปลาย
การบ้าน
ปฏิบัติการทดลอง
การสาธิต
ฟิสิกส์
Concept questions for Physics using PhET (Inquiry Based) การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Trish Loeblein อุดมศึกษา-บทนำ
ม.ปลาย
ปรนัย ฟิสิกส์
Forces & Motion: Basics HTML5 - Part 2 (Friction) การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Amy Rouinfar & Trish Loeblein ม.ต้น
ม.ปลาย
K-5
ปฏิบัติการทดลอง ฟิสิกส์
Forces and Motion การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET Sarah Borenstein ม.ต้น ปฏิบัติการทดลอง ฟิสิกส์
SECUNDARIA: Alineación PhET con programas de la SEP México (2011 y 2017) ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Diana López ม.ต้น
ม.ปลาย
อื่นๆ เคมี
คณิตศาสตร์
ฟิสิกส์
ชีววิทยา
PREPARATORIA: Alineación de PhET con programas de la DGB México (2017) ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Diana López อุดมศึกษา-บทนำ
ม.ปลาย
อื่นๆ เคมี
คณิตศาสตร์
ฟิสิกส์
PRIMARIA: Alineación con programas de la SEP México (2011 y 2017) ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Diana López K-5
ม.ต้น
ปฏิบัติการทดลอง
ชี้แนะ
อภิปรายแลกเปลี่ยน
การบ้าน
การสาธิต
ดาราศาสตร์
เคมี
คณิตศาสตร์
ฟิสิกส์
Preguntas de razonamiento para todas las simulaciones HTML5 ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Diana López K-5
ม.ปลาย
บัณฑิตศึกษา
อุดมศึกษา-บทนำ
อุดมศึกษา-ขั้นสูง
ม.ต้น
อภิปรายแลกเปลี่ยน
การบ้าน
ฟิสิกส์
ดาราศาสตร์
คณิตศาสตร์
เคมี
Introducción a Fricción ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Amy Rouinfar & Trish Loeblein (traducción Diana López) อุดมศึกษา-บทนำ
ม.ปลาย
ชี้แนะ ฟิสิกส์
Alignment of PhET sims with NGSS ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Trish Loeblein updated by Diana López ม.ต้น อื่นๆ ฟิสิกส์
เคมี
ชีววิทยา
วิทยาศาสตร์โลก
How do PhET simulations fit in my middle school program? ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Sarah Borenstein ม.ต้น อื่นๆ วิทยาศาสตร์โลก
ชีววิทยา
ฟิสิกส์
เคมี
Mjerenje sile trenja Karmen Prugovečki ม.ต้น การบ้าน ฟิสิกส์
Introdução as Leis de Newton Dyekson Oliveira Sousa Nascimento, Francisco Carlos de Oliveira Júnior, Letícia Pimentel Ximenes, Stefani Aparecida Felício, Sthephany de Castro Ruivo ม.ต้น Remote
อภิปรายแลกเปลี่ยน
ชี้แนะ
การสาธิต
ฟิสิกส์
Força e movimento Patrícia Oliveira ม.ต้น การบ้าน
Remote
ฟิสิกส์
Gamificação da Força e movimento Darkson F. Costa; José M. V. Gomes; Dommenike M. Silva; Gilvandenys L. Sales. ม.ปลาย
ม.ต้น
อุดมศึกษา-บทนำ
ปฏิบัติการทดลอง
ชี้แนะ
ฟิสิกส์
Atividade de Força e Movimento Darkson F. Costa, Jeirla A.Monteiro, Gilvandenys L. Sales ม.ต้น ปฏิบัติการทดลอง
อภิปรายแลกเปลี่ยน
ฟิสิกส์
Primeira e Introdução à segunda Lei de Newton Cremilson Souza ม.ปลาย ชี้แนะ ฟิสิกส์
Forças e movimento: Noções Básicas Geraldo Peres; Sérgio Terres Viana; Pedro Henrique Ferreira; Vivian Bonow ม.ต้น
ม.ปลาย
การสาธิต
อภิปรายแลกเปลี่ยน
ฟิสิกส์
Força, Massa e Aceleração (Básico) no OA "Forces and Motion: Basics (HTML5)" Artur Araújo Cavalcante e Gilvandenys Leite Sales ม.ปลาย
อื่นๆ
ชี้แนะ
อื่นๆ
การบ้าน
อื่นๆ
คณิตศาสตร์
ฟิสิกส์
Atividades sobre o movimento dos corpos Artur Araújo Cavalcante e Gilvandenys Leite Sales อื่นๆ
ม.ต้น
ม.ปลาย
อื่นๆ
การบ้าน
ชี้แนะ
อภิปรายแลกเปลี่ยน
อื่นๆ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์โลก
ฟิสิกส์
Dinâmica (Atividades) nos OA's do PhET Artur Araújo Cavalcante e Gilvandenys Leite Sales บัณฑิตศึกษา
ม.ต้น
อื่นๆ
ม.ปลาย
อุดมศึกษา-ขั้นสูง
ปฏิบัติการทดลอง
การบ้าน
ชี้แนะ
อื่นๆ
วิทยาศาสตร์โลก
อื่นๆ
ฟิสิกส์
Cinemática (Atividades) nos OA's do PhET Artur Araújo Cavalcante e Gilvandenys Leite Sales ม.ปลาย
อื่นๆ
อุดมศึกษา-บทนำ
ม.ต้น
อื่นๆ
ชี้แนะ
การสาธิต
ปฏิบัติการทดลอง
การบ้าน
วิทยาศาสตร์โลก
ฟิสิกส์
อื่นๆ
Movimento Retilíneo Uniformemente Variado (MRUV) no "Forces and Motion: Basics (HTML5)" Artur Araújo Cavalcante e Gilvandenys Leite Sales อื่นๆ
ม.ปลาย
ม.ต้น
การบ้าน
ชี้แนะ
อื่นๆ
คณิตศาสตร์
อื่นๆ
ฟิสิกส์
วิทยาศาสตร์โลก
Movimento Retilíneo Uniforme (MRU) no "Forces and Motion: Basics (HTML5)" Artur Araújo Cavalcante e Gilvandenys Leite Sales ม.ต้น
อื่นๆ
ม.ปลาย
การบ้าน
ชี้แนะ
อื่นๆ
ฟิสิกส์
อื่นๆ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์โลก
2ª Lei de Newton e Força de Atrito no "Forces and Motion: Basics (HTML5)" Artur Araújo Cavalcante e Gilvandenys Leite Sales ม.ปลาย
ม.ต้น
อื่นๆ
การบ้าน
ชี้แนะ
คณิตศาสตร์
อื่นๆ
วิทยาศาสตร์โลก
ฟิสิกส์
Impulso no "Forces and Motion: Basics (HTML5)" Artur Araújo Cavalcante e Gilvandenys Leite Sales อื่นๆ
ม.ต้น
ม.ปลาย
การบ้าน
ชี้แนะ
อื่นๆ
วิทยาศาสตร์โลก
คณิตศาสตร์
ฟิสิกส์
อื่นๆ
Leis de Newton e Movimento Artur Araújo Cavalcante e Gilvandenys Leite Sales ม.ปลาย
ม.ต้น
อื่นๆ
ปรนัย
การบ้าน
ชี้แนะ
อื่นๆ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์โลก
ฟิสิกส์
Força de Atrito Darkson Fernandes da Costa, Gilvandenys Leite Sales อุดมศึกษา-บทนำ
ม.ปลาย
ปฏิบัติการทดลอง ฟิสิกส์
Moodle et PhetColorado Claude Divoux ม.ปลาย ปรนัย
ชี้แนะ
ปฏิบัติการทดลอง
เคมี
ฟิสิกส์
Estática en el balancín: Fuerzas y momentos Manel Ibanez ม.ต้น ชี้แนะ ฟิสิกส์
Hoja de Trabajo-Fuerzas y Movimiento Maria Guadalupe Barajas ม.ปลาย Remote
ปฏิบัติการทดลอง
การบ้าน
ชี้แนะ
ฟิสิกส์
UNIDAD1 S4 L11 Suma de fuerzas colineales FRANCISCO CRUZ CANTU ม.ปลาย ปฏิบัติการทดลอง ฟิสิกส์
Fuerza de Rozamiento walter Manuel Trujillo Yaipen บัณฑิตศึกษา
อื่นๆ
อุดมศึกษา-ขั้นสูง
ชี้แนะ
อื่นๆ
ปรนัย
ปฏิบัติการทดลอง
อื่นๆ
คณิตศาสตร์
ฟิสิกส์
Fuerza y Movimiento Sarah Borenstein (Traducción Mayra Tavares) ม.ต้น ปฏิบัติการทดลอง ฟิสิกส์
Laboratorio de Dinamica lineal walter Manuel Trujillo Yaipen อื่นๆ
อุดมศึกษา-ขั้นสูง
อุดมศึกษา-บทนำ
ชี้แนะ
ปฏิบัติการทดลอง
อภิปรายแลกเปลี่ยน
Remote
ปรนัย
คณิตศาสตร์
ฟิสิกส์
Guia de trabajo - Fuerza y Movimiento: Intro Julio César Páez Garcia - Maria Camila Llorente Castro K-5 ชี้แนะ ฟิสิกส์
LEYES DE NEWTON Y FUERZAS DE ROZAMIENTO Pedro Salgado อุดมศึกษา-บทนำ
ม.ปลาย
ปฏิบัติการทดลอง
ชี้แนะ
การบ้าน
เคมี
ฟิสิกส์
Laboratorio Segunda Ley de Newton José Darío Porto ม.ต้น การบ้าน
ปฏิบัติการทดลอง
ฟิสิกส์
Actividad para formalizar el Primer Principio de Newton y el concepto de Inercia, basada en predicciones Carla Hernández ม.ต้น
ม.ปลาย
การสาธิต
ชี้แนะ
ฟิสิกส์
Newton's Second Law David Wirth ม.ปลาย
อุดมศึกษา-บทนำ
ม.ต้น
การบ้าน
Remote
ปฏิบัติการทดลอง
ฟิสิกส์
คณิตศาสตร์
Forces and Motion Hind Aldah อุดมศึกษา-บทนำ การบ้าน
ปฏิบัติการทดลอง
ฟิสิกส์
PhET Forces Lab Ross Pinkerton, Joanne Roque ม.ปลาย Remote
ชี้แนะ
ปฏิบัติการทดลอง
ฟิสิกส์
Games in Net Force Alfonso Navarro ม.ต้น
ม.ปลาย
ปฏิบัติการทดลอง
การบ้าน
ชี้แนะ
Remote
ฟิสิกส์
Change Your Motion Arlyn DeBruyckere ม.ปลาย
อุดมศึกษา-บทนำ
ปฏิบัติการทดลอง
Remote
ฟิสิกส์
Experimenting with forces (CER) Joshua Kraus ม.ปลาย ชี้แนะ
ปรนัย
อภิปรายแลกเปลี่ยน
Remote
ฟิสิกส์
อื่นๆ
Video: Self-paced learning on Newton's Second Law Louis Wong ม.ต้น
K-5
ม.ปลาย
การบ้าน
ปฏิบัติการทดลอง
ชี้แนะ
Remote
ฟิสิกส์
Video: Self-paced learning on Newton's First Law Louis Wong ม.ต้น
K-5
ม.ปลาย
ชี้แนะ
การบ้าน
Remote
ปฏิบัติการทดลอง
ฟิสิกส์
Lab 3 - Force and Motion Felix Ramos อุดมศึกษา-บทนำ ปฏิบัติการทดลอง ฟิสิกส์
MS and HS TEK to Sim Alignment Elyse Zimmer ม.ต้น
ม.ปลาย
อื่นๆ เคมี
ฟิสิกส์
ชีววิทยา
Newton's 1st & 2nd Laws JanaLee Moses ม.ต้น ปฏิบัติการทดลอง
การบ้าน
Remote
ชี้แนะ
ฟิสิกส์
Net force Juan Carlos Fajardo ม.ต้น ปฏิบัติการทดลอง ฟิสิกส์
Calculating the Acceleration Dr Akhlaq Ahmad ม.ต้น
อุดมศึกษา-ขั้นสูง
ม.ปลาย
อุดมศึกษา-บทนำ
ปฏิบัติการทดลอง
การบ้าน
การสาธิต
ฟิสิกส์
อื่นๆ
คณิตศาสตร์
Friction Investigation mary kubat K-5 ปฏิบัติการทดลอง ฟิสิกส์
Mapping of PhET and IBDP Physics Jaya Ramchandani ม.ปลาย อื่นๆ ฟิสิกส์
Forces and Motion with Friction Group Activity Andrew Pawl ม.ปลาย
อุดมศึกษา-บทนำ
ชี้แนะ
อภิปรายแลกเปลี่ยน
ฟิสิกส์
Forces and Newton's Laws Review Scott Clements ม.ปลาย ชี้แนะ ฟิสิกส์
Force and Acceleration Russ Haynes ม.ต้น การบ้าน
ปฏิบัติการทดลอง
ฟิสิกส์
PhET Simulations Aligned for AP Physics C Roberta Tanner ม.ปลาย อื่นๆ ฟิสิกส์
Newton's Second Law of Motion Leah L. Lecerio ม.ปลาย
ม.ต้น
อื่นๆ ฟิสิกส์
Friction Quantitative Lab Steve Banasiak ม.ปลาย ชี้แนะ
ปฏิบัติการทดลอง
ฟิสิกส์
Investigation Bruce Spurrell ม.ต้น
ม.ปลาย
ชี้แนะ
ปฏิบัติการทดลอง
การบ้าน
ฟิสิกส์
How does mass effect the speed of a forced object? Marley Carhart K-5 การบ้าน
ปฏิบัติการทดลอง
ชี้แนะ
ฟิสิกส์
Balanced and Unbalanced Forces - What Causes Acceleration Jeremy Lessard ม.ต้น ปฏิบัติการทดลอง
ชี้แนะ
ฟิสิกส์
Dynamics (Gr11) Unit End Exploration John Mohr อุดมศึกษา-บทนำ
ม.ปลาย
การสาธิต
การบ้าน
ชี้แนะ
ฟิสิกส์
Applied Forces and Friction and a Review of Newton's 1st and 2nd Law Scott Clements ม.ปลาย ชี้แนะ ฟิสิกส์
Modeling Paradigm Lab- 2nd Law Tom Erekson ม.ปลาย ปฏิบัติการทดลอง ฟิสิกส์
Student Guide for PhET - Forces Motion in html5 Brian Libby ม.ต้น
ม.ปลาย
ชี้แนะ
การบ้าน
ฟิสิกส์
Forces and Free Body Diagram Lab Kara Quinlan ม.ปลาย ปฏิบัติการทดลอง
ชี้แนะ
ฟิสิกส์
Introduction to Forces and Newton's Laws Michael Pennisi ม.ปลาย ปฏิบัติการทดลอง ฟิสิกส์
Pushing Things Around Dean Baird ม.ปลาย ปฏิบัติการทดลอง ฟิสิกส์
Forces and Motion Raquelyn Maglinao and Faye Nathalie Montes ม.ต้น ปฏิบัติการทดลอง ฟิสิกส์
Force and Motion Basics - Second grade Anne Mason K-5 ปฏิบัติการทดลอง ฟิสิกส์
Kinematics Wang Yunhe ม.ปลาย ปฏิบัติการทดลอง ฟิสิกส์
mesues pjeter gjoka ม.ต้น การบ้าน
ปฏิบัติการทดลอง
อภิปรายแลกเปลี่ยน
ฟิสิกส์
Kracht en Beweging. Google Quizen Loran de Vries ม.ปลาย Remote
ปฏิบัติการทดลอง
การบ้าน
ฟิสิกส์
Werkblad simulatie Kracht & Beweging B.J.A. van der Steenstraeten ม.ต้น ปรนัย
อภิปรายแลกเปลี่ยน
ปฏิบัติการทดลอง
การบ้าน
ฟิสิกส์
Werkblad simulatie kracht en beweging klas 2 Martijn van der Hoff ม.ต้น ชี้แนะ ฟิสิกส์
Krachten als oorzaak van versnelling en wetten van Newton Rolf Schon ม.ต้น ปฏิบัติการทดลอง
การบ้าน
ฟิสิกส์

ภาษา Download or Run Tips
Albanian All shqip Download Run now Forcat dhe lëvizja: Bazat
Arabic (ซาอุดิอาระเบีย) All العربية (السعودية) Download Run now مبادئ القوة و الحركة
Azerbaijani All Azerbaijani Download Run now Qüvvələr və hərəkət
Basque All Euskara Download Run now Indarrak eta higidura: oinarriak
Belarusian All беларускі Download Run now Сілы і рух: Асновы
Bosnian All Bosanski Download Run now Sile i kretanje - Osnove
Brazilian Portuguese All português (Brasil) Download Run now Forças e Movimento: Noções Básicas ดาวโหลดเทคนิคสำหรับครู (ไฟล์ PDF)
Bulgarian All български Download Run now Действие на силите и движение
Catalan All català Download Run now Les forces i el moviment. Nivell bàsic
Chinese - แบบดั้งเดิมหรือตัวเต็ม All 中文 (台灣) Download Run now Forces and Motion:Basics_力和運動:基礎
Chinese - แบบตัวย่อ All 中文 (中国) Download Run now 力和运动:基础
Croatian All hrvatski Download Run now Sile i gibanje: Osnove
Czech All čeština Download Run now Síly a pohyb: základy
Danish All Dansk Download Run now Kræfter og bevægelse: Basis
Dutch All Nederlands Download Run now Kracht en beweging: eenvoudig
English All English Download Run now Forces and Motion: Basics
Estonian All Eesti Download Run now Jõud ja liikumine: algtõed
Finnish All suomi Download Run now Voimat ja liike: perusteet
French All français Download Run now Forces et mouvement : les bases
Galician All Gallegan Download Run now Forzase movemento: Inicial
Georgian All ქართული Download Run now ძალა და მოძრაობა 1
German All Deutsch Download Run now Kräfte und Bewegung: Grundlagen
Greek All Ελληνικά Download Run now Δυνάμεις και κίνηση: Τα βασικά
Gujarati All Gujarati Download Run now બળ અને ગતિ: બેઝિક્સ- Pankajsid34
Haitian All Haitian Download Run now Fòs ak Mouvman: Prensip Fondamantal
Hebrew All עברית Download Run now כוחות ותנועה: הבסיס
Hindi All हिंदी Download Run now बल तथा गति : मूल बातें 
Hungarian All magyar Download Run now Erők és mozgás - alapok
Indonesian All Bahasa Indonesia Download Run now Gaya dan Gerak : Dasar
Irish All Gaeilge Download Run now Fórsaí agus Gluaisne: Buneolas
Italian All italiano Download Run now Forze e moto: le basi
Japanese All 日本語 Download Run now 力と運動: ベーシック
Kannada All Kannada Download Run now ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಚಲನೆ
Kazakh All Kazakh Download Run now Forces and Motion: Basics
Korean All 한국어 Download Run now 힘과 운동: 기초
Lao All Lao Download Run now ຄວາມແຮງ ແລະ ການເຄື່ອນທີ່: ພື້ນຖານ
Latvian All Latviešu Download Run now Spēki un kustība: Pamati
Macedonian All македонски Download Run now Сили и движење - Основи
Malay All Bahasa Melayu Download Run now Daya dan Gerakan: Asas
Malayalam All Malayalam Download Run now ബലവും ചലനവും : അടിസ്ഥാന പാഠങ്ങള്‍
Maori All Maori Download Run now Ngā Tōpana me te Nekehanga: Hei Tīmatanga
Marathi All मराठी Download Run now बल आणि गती : प्राथमिक
Mongolian All Монгол (Монгол) Download Run now Динамикийн үндэс
Norwegian Bokmal All Norsk bokmål Download Run now Krefter og bevegelse: Grunnleggende
Oriya All Oriya Download Run now ବଳ ଓ ଗତି : ମୌଳିକ ଧାରଣା
Persian All فارسی Download Run now آشنايي با نيروها و حركت؛ اصول اولیه
Polish All polski Download Run now Siły i ruch: Podstawy
Portuguese All português Download Run now Forças e Movimento: Noções Básicas
Romanian All română Download Run now Forțe și mișcare - noțiuni de bază
Russian All русский Download Run now Силы и движение: основы
Serbian All Српски Download Run now Силе и кретање - Основе
Sinhalese All Sinhalese Download Run now බල සහ චලිතය : මූලික කරුණු
Slovak All Slovenčina Download Run now Sila a pohyb: základy
Slovenian All Slovenščina Download Run now Vzporedne sile
Spanish All español Download Run now Fuerzas y Movimiento: Intro ดาวโหลดเทคนิคสำหรับครู (ไฟล์ PDF)
Spanish (เปรู) All español (Perú) Download Run now Fuerzas y Movimiento:Fundamentos
Spanish (เม็กซิโก) All español (México) Download Run now Fuerzas y Movimiento: Intro ดาวโหลดเทคนิคสำหรับครู (ไฟล์ PDF)
Spanish (สเปน) All español (España) Download Run now Fuerzas y movimiento: Fundamentos
Swedish All svenska Download Run now Kraft och rörelse: Grunder
Tamil All Tamil Download Run now விசைகளும் அசைவும்:  அடிப்படைகள்
Telugu All Telugu Download Run now బలాలు మరియు చలనం: ప్రాథమికాంశాలు; అనువాదం: ఉడిత్యాల రమణ
Tibetan All Tibetan Download Run now ཤུགས་དང་གཡོ་འགུལ།
Turkish All Türkçe Download Run now Kuvvet ve Hareket: Temel Prensipler
Ukrainian All українська Download Run now Сили і рух: Основи ดาวโหลดเทคนิคสำหรับครู (ไฟล์ PDF)
Urdu All Urdu Download Run now قوت اور حرکت : بنیادی باتیں
Uzbek All Uzbek Download Run now Kuchlar va harakat:Asosiy tushunchalar
Vietnamese All Tiếng Việt Download Run now Lực và chuyển động: Phần cơ bản
Welsh All Welsh Download Run now Grymoedd a Mudiant : sylfaenol

HTML5 sims can run on iPads and Chromebooks, as well as PC, Mac, and Linux systems on modern web browsers. If you are experiencing issues using an HTML5 sim on a supported platform, please disable any browser extensions.

iPad:
iOS 12+ Safari
iPad compatible sims

Android:
Not officially supported. If you are using the HTML5 sims on Android, we recommend using the latest version of Google Chrome.

Chromebook:
Latest version of Google Chrome
The HTML5 and Flash PhET sims are supported on all Chromebooks.
Chromebook compatible sims

Windows Systems:
Microsoft Edge, latest version of Firefox, latest version of Google Chrome.

Macintosh Systems:
macOS 10.13+, Safari 13+, latest version of Chrome.

Linux Systems:
Not officially supported. Please contact phethelp@colorado.edu with troubleshooting issues.

ทีมออกแบบ ส่วนประกอบที่สามารถติดตั้งเพิ่มเติมได้ (Third-party Libraries) ขอบคุณ
 • Noah Podolefsky (lead)
 • Sam Reid (developer)
 • Patricia Loeblein
 • Ariel Paul
 • Kathy Perkins
 • almond-0.2.9.js
 • base64-js-1.2.0.js
 • easing-equations-r12
 • FileSaver-b8054a2.js
 • font-awesome-4.5.0
 • game-up-camera-1.0.0.js
 • himalaya-0.2.7.js
 • jama-1.0.2
 • jquery-2.1.0.js
 • lodash-4.17.4.js
 • pegjs-0.7.0.js
 • seedrandom-2.4.2.js
 • text-2.0.12.js
 • TextEncoderLite-3c9f6f0.js
 • Tween-r12.js