กฏของฟาราเดย์

กฏของฟาราเดย์ หน้าจอของสถานการณ์จำลอง ดาวน์โหลด ฝัง (embed) ไว้ที่อื่น
 • กฏของฟาราเดย์
 • สนามแม่เหล็ก
 • ตัวแม่เหล็ก
Flash Logo สถานการณ์จำลองต้นฉบับและการแปลภาษา

เนื้อหา

 • กฏของฟาราเดย์
 • สนามแม่เหล็ก
 • ตัวแม่เหล็ก

คำอธิบาย

สำรวจกฎของฟาราเดย์และการเปลี่ยนฟลั๊คสนามแม่เหล็กสามารถสร้างการไหลของกระไฟฟ้าได้อย่างไร

ตัวอย่างจุดประสงค์การเรียนรู้

 • อธิบายว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อแม่เหล็กเคลื่อนที่ผ่านขดลวดที่อัตราเร็วต่างๆ และ วิธีการไหนที่มีผลต่อความสว่างของหลอดไฟและสัญญาณของแรงดันไฟฟ้า
 • อธิบายความแตกต่างระหว่างการเคลื่อนที่ของแม่เหล็กผ่านขดลวดจากด้านขวาเมื่อเทียบกับด้านซ้าย
 • อธิบายความแตกต่างระหว่างการเคลื่อนที่ของแม่เหล็กผ่านขดลวดใหญ่เมื่อเทียบกับขดลวดเล็ก
เวอร์ชัน 1.1.23

ข้อมูลเชิงเทคนิคสำหรับครู

ดาวโหลดเทคนิคสำหรับครู (ไฟล์ PDF) คู่มือสำหรับครูผู้สอน (pdf) ที่มีรายละเอียดของเทคนิคพิเศษในการใช้งานสถานการณ์จำลองเพื่อการจัดการเรียนรู้ (นำเสนอโดยทีมงาน PhET) ( PDF ).

วิดีโอตั้งต้น

กรุณาลงทะเบียนเพื่อที่จะดูวิดีโอตั้งต้น

กิจกรรมที่ถูกส่งมาโดยครูผู้สอน

Preguntas de razonamiento para todas las simulaciones HTML5 การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Diana López ม.ต้น
อุดมศึกษา-บทนำ
ม.ปลาย
บัณฑิตศึกษา
อุดมศึกษา-ขั้นสูง
K-5
การบ้าน
อภิปรายแลกเปลี่ยน
ดาราศาสตร์
เคมี
ฟิสิกส์
คณิตศาสตร์
Concept questions for Physics using PhET (Inquiry Based) การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Trish Loeblein อุดมศึกษา-บทนำ
ม.ปลาย
ปรนัย ฟิสิกส์
Algebra-based Physics Semester one lessons, clicker questions, and schedule in pdf (Inquiry Based) การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Trish Loeblein ม.ปลาย
อุดมศึกษา-บทนำ
การสาธิต
ปฏิบัติการทดลอง
การบ้าน
ฟิสิกส์
Static Magnetic and Electric unit (Inquiry Based) การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Trish Loeblein ม.ปลาย การสาธิต
ปฏิบัติการทดลอง
การบ้าน
ฟิสิกส์
Induction (high school version) (Inquiry Based) การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Trish Loeblein ม.ปลาย ปฏิบัติการทดลอง
คำถามเชิงแนวคิด
ฟิสิกส์
Ph12 Lab 5F การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET Patrick Conrad ม.ปลาย ปฏิบัติการทดลอง ฟิสิกส์
SECUNDARIA: Alineación PhET con programas de la SEP México (2011 y 2017) ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Diana López ม.ต้น
ม.ปลาย
อื่นๆ ฟิสิกส์
ชีววิทยา
คณิตศาสตร์
เคมี
PREPARATORIA: Alineación de PhET con programas de la DGB México (2017) ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Diana López อุดมศึกษา-บทนำ
ม.ปลาย
อื่นๆ ฟิสิกส์
คณิตศาสตร์
เคมี
PRIMARIA: Alineación con programas de la SEP México (2011 y 2017) ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Diana López K-5
ม.ต้น
การสาธิต
อภิปรายแลกเปลี่ยน
ชี้แนะ
ปฏิบัติการทดลอง
การบ้าน
ดาราศาสตร์
ฟิสิกส์
เคมี
คณิตศาสตร์
How do PhET simulations fit in my middle school program? ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Sarah Borenstein ม.ต้น อื่นๆ เคมี
วิทยาศาสตร์โลก
ฟิสิกส์
ชีววิทยา
Alignment of PhET sims with NGSS ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Trish Loeblein updated by Diana López ม.ปลาย
ม.ต้น
อื่นๆ ชีววิทยา
วิทยาศาสตร์โลก
เคมี
ฟิสิกส์
Eletrodinâmica (Atividades) nos OA's do PhET Artur Araújo Cavalcante e Gilvandenys Leite Sales ม.ต้น
ม.ปลาย
อื่นๆ
การบ้าน
อื่นๆ
ชี้แนะ
อภิปรายแลกเปลี่ยน
ฟิสิกส์
คณิตศาสตร์
อื่นๆ
Atividades sobre Eletricidade nos OA's do PhET Artur Araújo Cavalcante e Gilvandenys Leite Sales ม.ปลาย
ม.ต้น
อุดมศึกษา-บทนำ
อื่นๆ
การบ้าน
การสาธิต
อภิปรายแลกเปลี่ยน
ปฏิบัติการทดลอง
ชี้แนะ
ฟิสิกส์
วิทยาศาสตร์โลก
อื่นๆ
LEY DE FARADAY FRANCISCO CRUZ CANTU ม.ปลาย การบ้าน
ปฏิบัติการทดลอง
ชี้แนะ
ฟิสิกส์
INDUCCIÓN ELECTROMAGNÉTICA FRANCISCO CRUZ CANTU ม.ปลาย ปฏิบัติการทดลอง
การบ้าน
ชี้แนะ
ฟิสิกส์
Laboratorio Virtual para abordar la Ley de Inducción de Faraday basado en las propuestas del Aprendizaje Activo de la Física Diego Fernando Becerra Rodríguez อุดมศึกษา-ขั้นสูง
อุดมศึกษา-บทนำ
ปฏิบัติการทดลอง ฟิสิกส์
Mapping of PhET and IBDP Physics Jaya Ramchandani ม.ปลาย อื่นๆ ฟิสิกส์
MS and HS TEK to Sim Alignment Elyse Zimmer ม.ปลาย
ม.ต้น
อื่นๆ ชีววิทยา
เคมี
ฟิสิกส์
Inquiry Lab Jeff Drach ม.ต้น
ม.ปลาย
ชี้แนะ ฟิสิกส์
Relationship between electricity and magnetism Ashlee Michael ม.ต้น ปฏิบัติการทดลอง ฟิสิกส์
Wet van Faraday - Google Quiz - guided inquiry Loran de Vries ม.ปลาย Remote
ปฏิบัติการทดลอง
ฟิสิกส์

ภาษา Download or Run Tips
Albanian All shqip Download Run now Ligji i Faraday-it
Arabic All العربية Download Run now قانون فاراداي
Azerbaijani All Azerbaijani Download Run now Faradey qanunu
Basque All Euskara Download Run now Faraday-ren legea
Belarusian All беларускі Download Run now Закон Фарадэя
Bosnian All Bosanski Download Run now Faradejev zakon
Brazilian Portuguese All português (Brasil) Download Run now Lei de Faraday ดาวโหลดเทคนิคสำหรับครู (ไฟล์ PDF)
Catalan All català Download Run now Llei de Faraday
Chinese - แบบดั้งเดิมหรือตัวเต็ม All 中文 (台灣) Download Run now Faraday's Law_法拉第定律
Chinese - แบบตัวย่อ All 中文 (中国) Download Run now 法拉第定律
Croatian All hrvatski Download Run now Faradayev zakon
Czech All čeština Download Run now Faradayův zákon
Danish All Dansk Download Run now Faradays lov
Dutch All Nederlands Download Run now De wet van Faraday
English All English Download Run now Faraday's Law
Estonian All Eesti Download Run now Faraday seadus
Finnish All suomi Download Run now Faraday'n laki
French All français Download Run now La loi de Faraday
Georgian All ქართული Download Run now ფარადეის კანონი
German All Deutsch Download Run now Elektromagnetische Induktion
Greek All Ελληνικά Download Run now Νόμος του Φάραντεϊ
Gujarati All Gujarati Download Run now ફેરેડેનો નિયમ- Pankajsid34
Hebrew All עברית Download Run now חוק פאראדיי
Hindi All हिंदी Download Run now फैराडे का नियम 
Hungarian All magyar Download Run now Faraday indukciós törvénye
Indonesian All Bahasa Indonesia Download Run now Hukum Faraday
Irish All Gaeilge Download Run now Dlí Faraday
Italian All italiano Download Run now Legge di Faraday
Japanese All 日本語 Download Run now ファラデーの法則
Kannada All Kannada Download Run now ಫ್ಯಾರಡೆಯ ನಿಯಮ
Kazakh All Kazakh Download Run now Фарадей заңы
Korean All 한국어 Download Run now 파라데이 법칙
Latvian All Latviešu Download Run now Faradeja likums
Malay All Bahasa Melayu Download Run now Hukum Faraday
Maori All Maori Download Run now Te Ture a Faraday
Marathi All मराठी Download Run now फॅरेडेचा नियम
Mongolian All Монгол (Монгол) Download Run now Фарадейн хууль
Norwegian Bokmal All Norsk bokmål Download Run now Faradays lov
Oriya All Oriya Download Run now ଫାରାଡେ ଙ୍କ ନିୟମ
Persian All فارسی Download Run now قانون فارادی
Polish All polski Download Run now Prawo Faradaya
Portuguese All português Download Run now Lei de Faraday
Romanian All română Download Run now Legea lui Faraday
Russian All русский Download Run now Опыт Фарадея, правило Ленца
Serbian All Српски Download Run now Фарадејев закон
Sinhalese All Sinhalese Download Run now ෆැරඩේ නියමය
Slovak All Slovenčina Download Run now Faradayov zákon
Slovenian All Slovenščina Download Run now Tuljava, Faradayev zakon ali indukcijski zakon
Spanish All español Download Run now Ley de Faraday ดาวโหลดเทคนิคสำหรับครู (ไฟล์ PDF)
Spanish (เปรู) All español (Perú) Download Run now Ley de Faraday
Spanish (เม็กซิโก) All español (México) Download Run now Ley de Faraday ดาวโหลดเทคนิคสำหรับครู (ไฟล์ PDF)
Spanish (สเปน) All español (España) Download Run now Ley de Faraday
Swahili All Swahili Download Run now Sheria ya Faraday
Swedish All svenska Download Run now Faradays lag
Tamil All Tamil Download Run now பரடேயின் விதி
Telugu All Telugu Download Run now ఫెరడే యొక్క లా
Tibetan All Tibetan Download Run now ཕ༹རདཡའི་བརྟན་ཁྲིམས།
Turkish All Türkçe Download Run now Faraday Kanunu
Ukrainian All українська Download Run now Закон Фарадея ดาวโหลดเทคนิคสำหรับครู (ไฟล์ PDF)
Urdu All Urdu Download Run now فیراڈے کا کلیہ
Vietnamese All Tiếng Việt Download Run now Định luật Faraday
Welsh All Welsh Download Run now Deddf Faraday

HTML5 sims can run on iPads and Chromebooks, as well as PC, Mac, and Linux systems.

iPad:
iOS 12+ Safari
iPad compatible sims

Android:
Not officially supported. If you are using the HTML5 sims on Android, we recommend using the latest version of Google Chrome.

Chromebook:
Latest version of Google Chrome
The HTML5 and Flash PhET sims are supported on all Chromebooks.
Chromebook compatible sims

Windows Systems:
Microsoft Edge, latest version of Firefox, latest version of Google Chrome.

Macintosh Systems:
macOS 10.12+, Safari 12+, latest version of Chrome.

Linux Systems:
Not officially supported. Please contact phethelp@colorado.edu with troubleshooting issues.

ทีมออกแบบ ส่วนประกอบที่สามารถติดตั้งเพิ่มเติมได้ (Third-party Libraries) ขอบคุณ
 • Michael Dubson (lead)
 • Bryce Gruneich (lead)
 • John Blanco (developer)
 • Jonathan Olson (developer)
 • Ariel Paul
 • Kathy Perkins
 • Amy Rouinfar
 • almond-0.2.9.js
 • easing-equations-r12
 • FileSaver-b8054a2.js
 • fontawesome-webfont-3.0.2.svg
 • jama-1.0.2
 • jquery-2.1.0.js
 • lodash-2.4.1.js
 • pegjs-0.7.0.js
 • text-2.0.12.js
 • Tween-r12.js
 • Mobile Learner Labs