ชุดคิทวงจรไฟฟ้ากระแสตรง

ชุดคิทวงจรไฟฟ้ากระแสตรง หน้าจอของสถานการณ์จำลอง ดาวน์โหลด ฝัง (embed) ไว้ที่อื่น
 • วงจรไฟฟ้าแบบอนุกรม
 • วงจรแบบขนาน
 • กฎของโอห์ม
Java Logo สถานการณ์จำลองต้นฉบับและการแปลภาษา

เนื้อหา

 • วงจรไฟฟ้าแบบอนุกรม
 • วงจรแบบขนาน
 • กฎของโอห์ม
 • กฏของเคอร์ชอฟ

คำอธิบาย

สร้างวงจรไฟฟ้าโดยใช้ตัวต้านทาน หลอดไฟ แบตเตอรี่ และสวิตซ์ รวมทั้งทำการวัดค่าโดยใช้เครื่องมือที่พบได้ในห้องปฏิบัติการทดลอง ได้แก่ แอมมิเตอร์และโวลต์มิเตอร์

ตัวอย่างจุดประสงค์การเรียนรู้

 • อภิปรายหลักการเบื้องต้นของไฟฟ้าพื้นฐาน
 • สร้างวงจรไฟฟ้าจากการวาดแผนผัง
 • ใช้เครื่องมือแอมมิเตอร์และโวลต์มิเตอร์เพื่อสำรวจการทำงานของวงจรไฟฟ้า
 • ให้เหตุผลเพื่ออธิบายความสัมพันธ์ในหลักการของวงจรไฟฟ้า
 • อภิปรายความสัมพันธ์เชิงหลักการของวงจรไฟฟ้าแบบอนุกรมและขนาน
 • ให้เหตุผลเพื่ออธิบายวิธีการวัดค่าเพื่อตรวจสอบการทำงานของวงจรไฟฟ้า
 • พิจารณาผลลัพธ์ที่เกิดจากค่าความต้านทานที่แตกต่างกันในวงจรไฟฟ้า
เวอร์ชัน 1.1.5

ข้อมูลเชิงเทคนิคสำหรับครู

ดาวโหลดเทคนิคสำหรับครู (ไฟล์ PDF) คู่มือสำหรับครูผู้สอน (pdf) ที่มีรายละเอียดของเทคนิคพิเศษในการใช้งานสถานการณ์จำลองเพื่อการจัดการเรียนรู้ (นำเสนอโดยทีมงาน PhET) ( PDF ).

วิดีโอตั้งต้น

กรุณาลงทะเบียนเพื่อที่จะดูวิดีโอตั้งต้น

กิจกรรมที่ถูกส่งมาโดยครูผู้สอน

Concept questions for Physics using PhET (Inquiry Based) การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Trish Loeblein อุดมศึกษา-บทนำ
ม.ปลาย
ปรนัย ฟิสิกส์
Algebra-based Physics Semester one lessons, clicker questions, and schedule in pdf (Inquiry Based) การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Trish Loeblein อุดมศึกษา-บทนำ
ม.ปลาย
ปฏิบัติการทดลอง
การบ้าน
การสาธิต
ฟิสิกส์
Circuit Construction Kit- series of three activitites (Inquiry Based) การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Trish Loeblein อุดมศึกษา-บทนำ
ม.ปลาย
ปฏิบัติการทดลอง
การบ้าน
ฟิสิกส์
Using PhET in Electricity Unit การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Trish Loeblein ม.ปลาย
อุดมศึกษา-บทนำ
การสาธิต
ปฏิบัติการทดลอง
ฟิสิกส์
DC circuits lab with real equipment and CCK การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET N. D. Finkelstein, W. K. Adams, C. J. Keller, P. B. Kohl, K. K. Perkins, N. S. Podolefsky, and S. Reid อุดมศึกษา-บทนำ ปฏิบัติการทดลอง ฟิสิกส์
Series and Parallel circuits basics การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET Kristi Goodwin ม.ต้น ปฏิบัติการทดลอง ฟิสิกส์
Circuit inquiry for Middle school การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET Jefferson County Middle School Workshop ม.ต้น ปฏิบัติการทดลอง ฟิสิกส์
SECUNDARIA: Alineación PhET con programas de la SEP México (2011 y 2017) ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Diana López ม.ต้น
ม.ปลาย
อื่นๆ ฟิสิกส์
เคมี
คณิตศาสตร์
ชีววิทยา
PREPARATORIA: Alineación de PhET con programas de la DGB México (2017) ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Diana López ม.ปลาย
อุดมศึกษา-บทนำ
อื่นๆ คณิตศาสตร์
ฟิสิกส์
เคมี
Associação de componentes elétricos em série e paralelo Ana Luísa Carneirinho ม.ปลาย การบ้าน
ปฏิบัติการทดลอง
ฟิสิกส์
Eletrodinâmica (Atividades) nos OA's do PhET Artur Araújo Cavalcante e Gilvandenys Leite Sales ม.ต้น
อื่นๆ
ม.ปลาย
การบ้าน
อภิปรายแลกเปลี่ยน
อื่นๆ
ชี้แนะ
ฟิสิกส์
อื่นๆ
คณิตศาสตร์
Atividades sobre Eletricidade nos OA's do PhET Artur Araújo Cavalcante e Gilvandenys Leite Sales อุดมศึกษา-บทนำ
ม.ปลาย
ม.ต้น
อื่นๆ
ชี้แนะ
การบ้าน
อภิปรายแลกเปลี่ยน
ปฏิบัติการทดลอง
การสาธิต
ฟิสิกส์
วิทยาศาสตร์โลก
อื่นๆ
Guia de trabajo - kit de construccion de circuitos: CD Laboratorio virtual Julio César Páez Gárcia - Maria Camila Llorente Castro K-5 ชี้แนะ ฟิสิกส์
Ley de Ohm y circuitos básicos Eugenio Manuel Fernández ม.ปลาย Remote
ปฏิบัติการทดลอง
ฟิสิกส์
RESISTENCIA ELÉCTRICA FRANCISCO CRUZ CANTU ม.ปลาย ชี้แนะ
ปฏิบัติการทดลอง
การบ้าน
ฟิสิกส์
Circuitos en serie 2 Fernando Jiménez ม.ปลาย ชี้แนะ ฟิสิกส์
Resolución circuitos en serie y paralelo Francisco José Rodríguez Plasencia ม.ปลาย ชี้แนะ
การบ้าน
ฟิสิกส์
Estudio de los circuitos en serie y paralelo Francisco José Rodríguez Plasencia ม.ปลาย การบ้าน
ชี้แนะ
ฟิสิกส์
Understanding Circuits David Wirth อุดมศึกษา-บทนำ
ม.ปลาย
อภิปรายแลกเปลี่ยน
ปฏิบัติการทดลอง
Remote
การบ้าน
ฟิสิกส์
SIMPLE DC MEASUREMENTS Tahani Alsarayreh ม.ต้น
อื่นๆ
อุดมศึกษา-บทนำ
ม.ปลาย
Remote
การบ้าน
ปฏิบัติการทดลอง
ฟิสิกส์
Circuits basics - Power Suchitra CHEPIN อุดมศึกษา-บทนำ
ม.ปลาย
ชี้แนะ
ปฏิบัติการทดลอง
Remote
ฟิสิกส์
Kirchhoff's Law Omar Adwan ม.ปลาย
อุดมศึกษา-บทนำ
ปฏิบัติการทดลอง
Remote
ฟิสิกส์
I, V and R in circuits Suchitra CHEPIN อุดมศึกษา-บทนำ
ม.ปลาย
Remote
ปฏิบัติการทดลอง
ชี้แนะ
ฟิสิกส์
Ohm's Law Omar Adwan ม.ปลาย
อุดมศึกษา-บทนำ
Remote
ปฏิบัติการทดลอง
ฟิสิกส์
DC Measuring Devices Omar Adwan อุดมศึกษา-บทนำ ปฏิบัติการทดลอง
Remote
ฟิสิกส์
Study and Verify Kirchhoff's Laws (KCL & KVL) Nawal Nayfeh อุดมศึกษา-บทนำ
ม.ปลาย
ปฏิบัติการทดลอง
Remote
ฟิสิกส์
6 Activities working with PhET DC Virtual Lab Stephen Holz ม.ปลาย
อุดมศึกษา-บทนำ
ปฏิบัติการทดลอง ฟิสิกส์
Wheatstone Bridge bassam rashed อุดมศึกษา-ขั้นสูง
อุดมศึกษา-บทนำ
ม.ปลาย
ปฏิบัติการทดลอง
การบ้าน
Remote
ชี้แนะ
ฟิสิกส์
Electricity in the Home David Wirth ม.ปลาย ปฏิบัติการทดลอง
การบ้าน
อภิปรายแลกเปลี่ยน
Remote
ฟิสิกส์
Mapping of PhET and IBDP Physics Jaya Ramchandani ม.ปลาย อื่นๆ ฟิสิกส์
DC Circuit Lab Sean Boston ม.ปลาย
อุดมศึกษา-บทนำ
ปฏิบัติการทดลอง ฟิสิกส์
Conductors and Insulators Yanel Leroux K-5 ปฏิบัติการทดลอง
ชี้แนะ
การบ้าน
ฟิสิกส์
Series & Parallel Circuits PhET Lab Michael Aitken ม.ปลาย การสาธิต
ชี้แนะ
ปฏิบัติการทดลอง
การบ้าน
ฟิสิกส์
Virtual Circuit Lab Derek Martin ม.ต้น
ม.ปลาย
อุดมศึกษา-บทนำ
ปฏิบัติการทดลอง
ชี้แนะ
ฟิสิกส์
Intro to creating a simple series DC circuit Larry Hansen ม.ต้น
ม.ปลาย
ปฏิบัติการทดลอง ฟิสิกส์
Circuiti elettrici con resistori in serie e in parallelo Euro Sampaolesi ม.ปลาย ชี้แนะ
การบ้าน
ปฏิบัติการทดลอง
ฟิสิกส์
LABORATORIO VIRTUALE SULLA LEGGE DI OHM Luca Buccelli - Damiano Faita ม.ปลาย ชี้แนะ
ปฏิบัติการทดลอง
การสาธิต
คณิตศาสตร์
ฟิสิกส์
sperimenta e rispondi giuliana lo giudice ม.ปลาย ปฏิบัติการทดลอง
ชี้แนะ
ฟิสิกส์
Elektritakistus Siim Tõkke ม.ปลาย ปฏิบัติการทดลอง
การบ้าน
ฟิสิกส์
Ohm´i seadus Siim Tõkke ม.ปลาย ปฏิบัติการทดลอง
การบ้าน
ฟิสิกส์
Lampjes schakelen Tamas Batenburg ม.ต้น ปฏิบัติการทดลอง ฟิสิกส์
Stroomsterkte in een serieschakeling Tamas Batenburg ม.ต้น ปฏิบัติการทดลอง ฟิสิกส์
Batterijen in serie en parallel Tamas Batenburg ม.ต้น ปฏิบัติการทดลอง ฟิสิกส์
Stroomsterkte voor en na een lampje Tamas Batenburg ม.ต้น ปฏิบัติการทดลอง ฟิสิกส์
Elektriciteit Roland Van Kerschaver อื่นๆ
K-5
ชี้แนะ ฟิสิกส์

ภาษา Download or Run Tips
Albanian All shqip Download Run now Kompleti për ndërtimin e qarkut: Laboratori virtual - DC
Arabic All العربية Download Run now أدوات بناء الدائرة: التيار المستمر - المعمل الافتراضي
Azerbaijani All Azerbaijani Download Run now Elektrik Dövrəsi Labaratoriyası
Basque All Euskara Download Run now KZ-zirkuituen laborategi birtuala
Bosnian All Bosanski Download Run now Komplet za jednosmjernu struju (DC) - Virtuelna laboratorija
Brazilian Portuguese All português (Brasil) Download Run now Kit para Montar Circuito DC - Lab Virtual
Bulgarian All български Download Run now Виртуална лаборатория за изграждане на вериги
Catalan All català Download Run now Kit de Construcció de Circuit: Corrent Continu (CC) - Laboratori Virtual
Chinese - แบบดั้งเดิมหรือตัวเต็ม All 中文 (台灣) Download Run now Circuit Construction Kit: DC - Virtual Lab_電路組裝套件:直流電 - 虛擬實驗室
Chinese - แบบตัวย่อ All 中文 (中国) Download Run now 电路组建实验:直流虚拟实验室
Croatian All hrvatski Download Run now Dizajniranje strujnih krugova-virtualni laboratorij
Danish All Dansk Download Run now Kredsløbs-konstruktion: DC - virtuelt laboratorium
Dutch All Nederlands Download Run now Circuit constructiedoos: gelijkstroom - Virtueel lab
English All English Download Run now Circuit Construction Kit: DC - Virtual Lab
Finnish All suomi Download Run now Piirirakennussarja (vain DC) - Virtuaalilaboratio
French All français Download Run now Kit de construction de circuit: CC - Labo virtuel
German All Deutsch Download Run now Stromkreise schalten: Virtuelles Gleichstrom-Labor
Greek All Ελληνικά Download Run now Εργαλειοθήκη κατασκευής κυκλωμάτων: Συνεχές ρεύμα - Εικονικό εργαστήριο
Gujarati All Gujarati Download Run now સર્કિટ કન્સ્ટ્રકશન કિટ: DC વર્ચ્યુઅલ લેબ- Pankajsid34
Hebrew All עברית Download Run now ערכת בניית מעגל חשמלי: DC - מעבדה וירטואלית
Hungarian All magyar Download Run now Áramkörépítő egyenfeszültségre - Labor
Indonesian All Bahasa Indonesia Download Run now Kit Konstruksi sirkuit: DC - Virtual Lab
Italian All italiano Download Run now Kit creazione circuiti: corrente continua - Laboratorio virtuale
Japanese All 日本語 Download Run now 直流回路キット - 実験室
Kazakh All Kazakh Download Run now Тұрақты токтың электр тізбегі: Виртуалды зертхана
Korean All 한국어 Download Run now 회로제작 키트: DC - 가상실험
Latvian All Latviešu Download Run now Elektriskās ķēdes veidošana (DC) - virtuālā laboratorija
Maori All Maori Download Run now Te Kete Waihanga Ara Iahiko DC - Taiwhanga Mariko 
Mongolian All Монгол (Монгол) Download Run now Хэлхээний Иж бүрдэл: Тогтмол гүйдэл - Виртуаль Лаб
Norwegian Bokmal All Norsk bokmål Download Run now DC kretslaboratorium
Norwegian Nynorsk All Norwegian Nynorsk Download Run now Krinsbyggar (likestraum)
Persian All فارسی Download Run now آزمایشگاه مجازی مدار جریان مستقیم
Polish All polski Download Run now Obwody prądu stałego - wirtualne laboratorium
Portuguese All português Download Run now Kit de Construção de Circuitos: DC - Virtual Lab
Russian All русский Download Run now Электрическая цепь постоянного тока: Виртуальная лаборатория
Serbian All Српски Download Run now Комплет за једносмерну струју (DC) -Виртуелна лаб
Slovak All Slovenčina Download Run now Stavebnica el. obvodov: jednosmerný prúd - laboratórium
Slovenian All Slovenščina Download Run now Enosmerni električni tok - Virtualni laboratorij
Spanish All español Download Run now Kit de Construcción de Circuitos: CD - Laboratorio Virtual  ดาวโหลดเทคนิคสำหรับครู (ไฟล์ PDF)
Spanish (เปรู) All español (Perú) Download Run now Equipo de Construcción de Circuitos: DC - Laboratorio Virtual
Spanish (เม็กซิโก) All español (México) Download Run now Kit de construcción de circuitos: CD - Laboratorio Virtual  ดาวโหลดเทคนิคสำหรับครู (ไฟล์ PDF)
Swedish All svenska Download Run now Kretskonstruktion(Likström) Virtuellt labb
Tamil All Tamil Download Run now நேரோட்ட மெய்நிகர் ஆய்வுகூடச் சுற்றை உருவாக்கும் கருவிப் பெட்டி
Telugu All Telugu Download Run now విద్యుద్వలయ నిర్మాణ సామగ్రి పేటిక DC- మిథ్యా ప్రయోగశాల; అనువాదం:ఉడిత్యాల రమణ
Turkish All Türkçe Download Run now Devre Yapısı Kiti - DC- Sanal Laboratuvar
Ukrainian All українська Download Run now Лабораторія електрики: постійний струм - віртуальна лабораторія ดาวโหลดเทคนิคสำหรับครู (ไฟล์ PDF)
Vietnamese All Tiếng Việt Download Run now Bộ lắp ráp mạch điện: DC - Phòng thí nghiệm ảo
Welsh All Welsh Download Run now Pecyn Adeiladu Cylched: CU - Rhithlabordy

HTML5 sims can run on iPads and Chromebooks, as well as PC, Mac, and Linux systems.

iPad:
iOS 12+ Safari
iPad compatible sims

Android:
Not officially supported. If you are using the HTML5 sims on Android, we recommend using the latest version of Google Chrome.

Chromebook:
Latest version of Google Chrome
The HTML5 and Flash PhET sims are supported on all Chromebooks.
Chromebook compatible sims

Windows Systems:
Microsoft Edge, latest version of Firefox, latest version of Google Chrome.

Macintosh Systems:
macOS 10.12+, Safari 12+, latest version of Chrome.

Linux Systems:
Not officially supported. Please contact phethelp@colorado.edu with troubleshooting issues.

ทีมออกแบบ ส่วนประกอบที่สามารถติดตั้งเพิ่มเติมได้ (Third-party Libraries) ขอบคุณ
 • Amy Rouinfar (lead designer)
 • Sam Reid (developer)
 • Denzell Barnett (developer)
 • Wendy Adams
 • Michael Dubson
 • Ariel Paul
 • Kathy Perkins
 • Carl Wieman
 • Mariah Hermsmeyer (graphic arts)
 • Cheryl McCutchan (graphic arts)
 • almond-0.2.9.js
 • base64-js-1.2.0.js
 • FileSaver-b8054a2.js
 • font-awesome-4.5.0
 • game-up-camera-1.0.0.js
 • he-1.1.1.js
 • himalaya-0.2.7.js
 • jama-1.0.2
 • jquery-2.1.0.js
 • lodash-4.17.4.js
 • pegjs-0.7.0.js
 • seedrandom-2.4.2.js
 • text-2.0.12.js
 • TextEncoderLite-3c9f6f0.js