6 ผลการสืบค้นที่สอดคล้องกันกับ raciocínio proporcional.

กิจกรรมการเรียนการสอน