2 ผลการสืบค้นที่สอดคล้องกันกับ 슈로딩거 모형

กิจกรรมการเรียนการสอน