2 ผลการสืบค้นที่สอดคล้องกันกับ 보어 모형

กิจกรรมการเรียนการสอน