Atividades sobre Eletricidade nos OA's do PhET


Download หรือท่านอาจจะ ดาวน์โหลด ทุกไฟล์เป็นไฟล์บีบอัด (zip ไฟล์)


หัวข้อเรื่อง Atividades sobre Eletricidade nos OA's do PhET
คำบรรยาย Plano de aula e Atividades envolvendo vários conceitos de Eletricidade utilizando oito simulações do PhET
วิชา ฟิสิกส์, วิทยาศาสตร์โลก, อื่นๆ
ระดับ ระดับอุดมศึกษา - บทนำ, อื่นๆ, โรงเรียนระดับมัธยมตอนต้น, โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ประเภท การบ้าน, การสาธิต, การอภิปรายแลกเปลี่ยน, กิจกรรมที่มีการชี้แนะแนวทาง, ปฏิบัติการทดลอง
รวมคำตอบด้วยแล้ว ไม่ใช่
ภาษา Brazilian Portuguese
คำสำคัญ Circuitos, Eletricidade, Eletrostática, Lei de Ohm
สถานการณ์จำลอง ลูกโป่งและไฟฟ้าสถิตย์ (HTML5), การดลองตัวเก็บประจุ: ขั้นต้น (HTML5), ประจุและสนาม (HTML5), ชุดเครื่องมือต่อวงจรไฟฟ้า: กระแสตรง (HTML5), ชุดคิทวงจรไฟฟ้ากระแสตรง (HTML5), กฏฟาราเดย์ (HTML5), กฏของโอห์ม (HTML5), ความต้านทานภายในเส้นลวด (HTML5)


ผู้เขียน Artur Araújo Cavalcante e Gilvandenys Leite Sales
โรงเรียน/หน่วยงาน Instituto Federal de Educação, Ciância e Tecnologia do Ceará (IFCE)
ส่งข้อมูลแล้ว 22/10/2018
อัพเดทข้อมูลแล้ว 22/10/2018