Circuitos Elétricos (Básico) no "Circuit Construction Kit: DC (HTML5)"


Download หรือท่านอาจจะ ดาวน์โหลด ทุกไฟล์เป็นไฟล์บีบอัด (zip ไฟล์)


หัวข้อเรื่อง Circuitos Elétricos (Básico) no "Circuit Construction Kit: DC (HTML5)"
คำบรรยาย Plano de aula e atividade envolvendo a análise da construção de circuitos elétricos.
วิชา คณิตศาสตร์, ฟิสิกส์, วิทยาศาสตร์โลก, อื่นๆ
ระดับ อื่นๆ, โรงเรียนระดับมัธยมตอนต้น, โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ประเภท การบ้าน, กิจกรรมที่มีการชี้แนะแนวทาง, ปฏิบัติการทดลอง, อื่นๆ
ระยะเวลา 60 นาที
รวมคำตอบด้วยแล้ว ไม่ใช่
ภาษา Portuguese
คำสำคัญ Amperagem, Circuitos, Eletricidade, Resistência, Voltagem
สถานการณ์จำลอง ชุดเครื่องมือต่อวงจรไฟฟ้า: กระแสตรง (HTML5), กฏของโอห์ม (HTML5)


ผู้เขียน Artur Araújo Cavalcante e Gilvandenys Leite Sales
โรงเรียน/หน่วยงาน Instituto Federal de Educação, Ciância e Tecnologia do Ceará (IFCE)
ส่งข้อมูลแล้ว 8/9/2018
อัพเดทข้อมูลแล้ว 8/9/2018