Natural Selection Activity การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET


Download หรือท่านอาจจะ ดาวน์โหลด ทุกไฟล์เป็นไฟล์บีบอัด (zip ไฟล์)


หัวข้อเรื่อง Natural Selection Activity
คำบรรยาย
ระยะเวลา 30 นาที
รวมคำตอบด้วยแล้ว ใช่
ภาษา English
คำสำคัญ Natural Selection
สถานการณ์จำลอง การคัดเลือกตามธรรมชาติ


ผู้เขียน A.H.
อีเมลล์ติดต่อ angelenia.huy@gmail.com
โรงเรียน/หน่วยงาน SJSU
ส่งข้อมูลแล้ว 15/10/2014
อัพเดทข้อมูลแล้ว 15/10/2014