Energy Skate Park Basics การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET


Download หรือท่านอาจจะ ดาวน์โหลด ทุกไฟล์เป็นไฟล์บีบอัด (zip ไฟล์)


หัวข้อเรื่อง Energy Skate Park Basics
คำบรรยาย
วิชา ฟิสิกส์
ระดับ โรงเรียนระดับมัธยมตอนต้น
ประเภท ปฏิบัติการทดลอง
รวมคำตอบด้วยแล้ว ไม่ใช่
ภาษา English
คำสำคัญ energy, kinetic energy, middle school, potential energy
สถานการณ์จำลอง พลังงานกับการเล่นสเก็ตบอร์ด: พื้นฐาน


ผู้เขียน Noah Podolefsky
โรงเรียน/หน่วยงาน PhET
ส่งข้อมูลแล้ว 21/2/2012
อัพเดทข้อมูลแล้ว 21/2/2012