Balancing Act Inquiry การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET


Download หรือท่านอาจจะ ดาวน์โหลด ทุกไฟล์เป็นไฟล์บีบอัด (zip ไฟล์)


หัวข้อเรื่อง Balancing Act Inquiry
คำบรรยาย
วิชา ฟิสิกส์
ระดับ โรงเรียนระดับมัธยมตอนต้น
ประเภท ปฏิบัติการทดลอง
ระยะเวลา 60 นาที
รวมคำตอบด้วยแล้ว ไม่ใช่
ภาษา English
คำสำคัญ balance, lever arm, proportional reasoning, torque
สถานการณ์จำลอง ทำให้สมดุล (HTML5), ทำให้สมดุล


ผู้เขียน Ariel Paul
โรงเรียน/หน่วยงาน PhET
ส่งข้อมูลแล้ว 15/11/2011
อัพเดทข้อมูลแล้ว 26/5/2015