Waves on a String


Download všetky súbory ako komprimovaný archív .zip


Názov Waves on a String
Popis Students will observe the effect of changing one variable and leaving others constant.
Predmet Fyzika
Úroveň Stredná škola, ZŠ druhý stupeň
Typ Demonštrácia, Domáca úloha, Laboratórne cvičenie, Remote Learning, Sprievodné aktivity
Trvanie 30 min
Vrátane odpovedí Nie
Jazyk Angličtina
Kľúčové slová amplitude, frequency, wave speed, wavelength
Simulácia Vlnenie v rade bodov (HTML5)


Autor(i) Matthew Montamat
Škola / Organizácia Reagan HS - San Antonio, TX
Dátum odoslania 6.1.2021
Dátum aktualizácie 6.1.2021