Waves on a String


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel Waves on a String
Omtale Students will observe the effect of changing one variable and leaving others constant.
Emne Fysikk
Nivå Ungdomsskule, Vidaregåande skule
Type Demonstrasjon, Guided Activity, Lab, Lekser, Remote Learning
Tid 30 minutt
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord amplitude, frequency, wave speed, wavelength
Simuleringar Bølgje på ein tråd (HTML5)


Forfattarar Matthew Montamat
Skule / Organisasjon Reagan HS - San Antonio, TX
Lasta opp 06.01.21
Oppdatert 06.01.21