Waves on a String


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Waves on a String
Beskrivelse Students will observe the effect of changing one variable and leaving others constant.
Emne Fysikk
Nivå Ungdomsskole, Videregående skole
Type Demonstrasjon, Guided Activity, Lab, Lekser, Remote Learning
Varighet 30 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord amplitude, frequency, wave speed, wavelength
Simuleringer Bølge på en tråd (HTML5)


Forfattere Matthew Montamat
Skole / Organisasjon Reagan HS - San Antonio, TX
Lastet opp 06.01.21
Oppdatert 06.01.21