Second Law Inquiry PhET Forces and Motion


Download všetky súbory ako komprimovaný archív .zip


Názov Second Law Inquiry PhET Forces and Motion
Popis Verification of Newton's Law. Part 1, with constant force, measure acceleration for various masses. Determine direct or inverse proportionality. Part 2 with constant mass, measure acceleration for various forces. Determine direct or inverse proportionality.
Predmet Fyzika
Úroveň Stredná škola, ZŠ druhý stupeň
Typ Laboratórne cvičenie
Trvanie 60 min
Vrátane odpovedí Nie
Jazyk Angličtina
Kľúčové slová Inquiry, Newton's Second Law
Simulácia Sila a pohyb: Základný kurz


Autor(i) Melissa Triplett
Škola / Organizácia AAPT
Dátum odoslania 28.10.2020
Dátum aktualizácie 28.10.2020