Second Law Inquiry PhET Forces and Motion


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Second Law Inquiry PhET Forces and Motion
Beskrivelse Verification of Newton's Law. Part 1, with constant force, measure acceleration for various masses. Determine direct or inverse proportionality. Part 2 with constant mass, measure acceleration for various forces. Determine direct or inverse proportionality.
Emne Fysikk
Nivå Ungdomsskole, Videregående skole
Type Lab
Varighet 60 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord Inquiry, Newton's Second Law
Simuleringer Forces and Motion: Basics


Forfattere Melissa Triplett
Skole / Organisasjon AAPT
Lastet opp 28.10.20
Oppdatert 28.10.20