Second Law Inquiry PhET Forces and Motion


Download alle filer som en komprimeret .zip


Tittel Second Law Inquiry PhET Forces and Motion
Beskrivelse Verification of Newton's Law. Part 1, with constant force, measure acceleration for various masses. Determine direct or inverse proportionality. Part 2 with constant mass, measure acceleration for various forces. Determine direct or inverse proportionality.
Emne Fysik
Niveau Gymnasium, Mellemskole
Type Laboratorie
Varighed 60 minutter
Svar inkluderet Nej
Sprog Engelsk
Nøgleord Inquiry, Newton's Second Law
Simuleringer Kræfter og bevægelse: Basis


Forfattere Melissa Triplett
Skole / organisation AAPT
Dato for tilmelding 28-10-20
Dato for opdatering 28-10-20